Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - úvodná stránka

KALENDÁR

31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3

Milí študenti
Testovacie centrum SCIO

GPH Michalovce > Aktuality > Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka na PF UPJŠ v Košiciach

Archív aktualít

10.05.2017
Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka na PF UPJŠ v Košiciach

Milí študenti stredných škôl,

iste si pri úvahách o svojom budúcom štúdiu na vysokej škole kladiete mnoho otázok, rozhodujete sa o vhodnom zameraní a zamýšľate sa, či a ako dané štúdium zvládnete. Vysokoškolské prostredie vám ponúka mnoho nových možností, nový prístup k štúdiu, kvalitnejšie vybavenie laboratórií ale aj vyššiu náročnosť.

Príďte si vyskúšať, ako prebiehajú prednášky, cvičenia, laboratórne merania a vžite sa už teraz do pozície vysokoškoláka v rámci podujatia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach:

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka.

Pripravili sme pre vás 32 rôznych prednášok, cvičení a seminárov z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia. Ide o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú naši prednášatelia pre vás mierne upravili. Podujatie prebieha s takmer rovnakým programom opakovane počas dvoch dní, utorok 23.5. a v stredu 24.5.2017, teda v čase, keď na stredných školách prebiehajú maturitné skúšky. V minulom roku sa na akcii zúčastnilo 278 žiakov z 27 stredných škôl.

Obdobne ako naši študenti, aj vy si máte možnosť zapísať podľa vlastného výberu predmety, ktoré chcete absolvovať. Je len na vás, aké predmety a z ktorých odborov počas dňa alebo aj dvoch absolvujete.

ZÁPIS PREDMETOV JE NUTNÝ.

Prihlasovanie a zápis predmetov prebieha cez portál:

https://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/jeden-den-vysokoskolaka

K dispozícii máte názov prednášky, meno prednášajúceho, čas, miestnosť a obmedzenie počtu prihlásených. Ak sa kapacita predmetu naplní, už sa na daný termín neviete prihlásiť. Vyučujúci vám po uzavretí prihlasovania potvrdí, či sa výučba uskutočňuje. Ak by sa výučba pre nízky záujem nekonala, je umožnený doplňujúci zápis.

Výučba sa koná vo viacerých budovách fakulty, prestávky však postačujú na presun, občerstvenie ale aj na diskusiu s vyučujúcimi, spolužiakmi.

Prihlasovanie je umožnené do termínu: ŠTVRTOK, 18.05.2017, 21:00 Doplňujúci zápis predmetov do: NEDEĽA, 21.5.2017, 21:00

Veríme, že podujatie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka bude pre vás poučné, zábavné a pomôže vám pri vašom rozhodovaní o voľbe vysokej školy.

Viac o predmetoch>>>>

Kontakt

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Slovenská republika

Riaditeľ:+421 56 6420 642

Sekretariát:+421 56 6423 097

Fax:+421 56 6420 642

E-mail:gph@gphmi.sk

Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0018 8236

IČO školy: 000161063

DIČ školy: 2020747707

Poloha na mape© 2007-2017 | Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Technology and design by MONOGRAM Technologies