Orgány školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti našej školy v rámci školskej problematiky. Členovia rady sú zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov či dokonca žiakov.

Členovia rady školy
RADA ŠKOLY PRE ROKY 2016-2020 KONTAKT
MUDr. Pavol Kuchta predseda janka.kuchtova@gmail.com
MUDr. Jozef Makohus makohus@centrum.sk
Ing. Emil Ďurovčík emil.durovcik@vucke.sk
Mgr. Miroslav Bočinec miroslav.bocinec@vucke.sk
Ing. Jozef Sokologorský jozef.soky@gecom.sk
Ing. Jozef Doležal jozef.dolezal@msumi.sk
Mgr. Miriam Eľková miriam.elkova@gmail.com
RNDr. Mária Spišáková spisakov@gphmi.sk
PhDr. Viola Želinská viola.zelinska@centrum.sk
Vlasta Pavlová pavlova@gphmi.sk
Šimon Čižmár žiacka rada simon.cizmar.01@gmail.com

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada je orgánom žiakov strednej školy, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Žiacka školská rada sa vyjadruje k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok a samozrejme organizuje na škole rôzne študentské akcie.

Gestorom žiackej školskej rady je Mgr. Vladimír Liščík

Členovia žiackej školskej rady
2016/2017
1.roč
1.roč
1.roč
2.roč II.F Sofia Kvaková
2.roč II.F Ema Huňadyová
2.roč II.D Branislav Sokirka
3.roč III.F Martin Sinčák
3.roč III.G Emma Čurmová
3.roč III.C Michal Podžuban
4.roč IV.C Rachel Verbovská
4.roč IV.G Štefánia Turyová
4.roč IV.E Šimon Čižmár
Činnosť žiackej školskej rady
PLÁN PRÁCE 2016/2017
september Voľby do žiackej rady a študentskej rady
november Imatrikulácia prvákov – „Uchaľak“
máj Túra do Slovenského raja
december Vianočná kvapka krvi
december Vianočný program
január Výstup na Sninský kameň
február Valentínsky ples
február – marec Valentínska kvapka krvi

Rada rodičov školy

Rada rodičov školy podniká veľmi podobné aktivity ako žiacka študentská rada no vo vzťahu rodičia, respektíve reprezentanti rodičov s vedením školy.

Členovia rady rodičov školy
I.A Ing. Sidónia Bruňová
I.B MUDr. Matúš Vojtko
I.C MUDr. Jana Pirčová
I.D Miroslava Čižmáriková
I.E Monika Čobanová
I.F Miloš Šepeľák
II.A Ing. Ján Čižmárik
II.B Renáta Dzurjová
II.C Alena Pirkovská
II.D JUDr. Eva Koščová
II.E JUDr. Alena Bukovská
II.F Mgr. Martina Hujdičová
II.G Mgr. Miriam Eľková
III.A Ing. Martin Podžuban
III.B Ing. Ján Naď
III.C Ľudmila Jevčáková
III.D Ing. Dušan Morovský
III.E Ján Šandor
III.F Mgr. Michal Polák
III.G MUDr. Jaroslava Heimová
IV.A Ondrej Rabatin
IV.B Ing. Alena Muliková
IV.C PhDr. Zuzana Kuľhová
IV.D Ing. Jozef Figľár 
IV.E Silvia Šuhajdová
IV.F PaedDr. Iveta Valisková
IV.G Ing. Jozef Doležal