Súťaž v programovaní IGePeHa boj

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

IGePeHa-boj je súťaž v programovaní v jazyku Imagine alebo v jazyku Lazarus, ktorú organizuje PK informatiky v našej škole. Je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl, žiakom kvarty, kvinty, sexty a septimy v 8-ročných gymnáziách a žiakom 1. a 2. ročníka stredných škôl.

Súťaží sa v 2 kategóriách:

  • 1. kategória – mladší žiaci – 8. a 9. roč. ZŠ a kvarty a kvinty 8-roč. gymnázia
  • 2. kategória – starší žiaci – študenti 1. a 2. ročníka SŠ

Súťaž prebieha prezenčnou formou. Súťažia jednotlivci v dvoch kolách. Úlohou žiakov v prvom kole je vyriešiť v stanovenom čase štyri jednoduché súťažné úlohy pri počítačoch zamerané na programovanie. V druhom kole žiaci riešia logické úlohy zamerané na algoritmické myslenie.

Ukážky predchádzajúcich príkladov a ich riešení nájdete na stránke:

http://old.gphmi.sk/igepehaboj.html

TERMÍN SÚŤAŽE

Zvyčajne sa naša súťaž uskutočňuje vo februári. Termín upresníme v priebehu školského roka. Už dopredu vás na súťaž pozývame.

IGePeHa BOJ 2018

KEDY A KDE?

KTO?

Žiaci 8. až 9. ročníka základných škôl  a žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročného gymnázia.

KONTAKT

RNDr. Mária Spišáková,
e-mail: gph@gphmi.sk
telefón: 056 – 64 230 97
Adresa: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

IGePeHa Boj

všetky aktuality

Nemáme čo zobraziť 🙁