Udalosti v živote školy

Organizácia školského roka
21
august
26
september
28
september
30
október
18
november
23
december
16
február
26
február
15
marec
22
jún