Udalosti v živote školy

Organizácia školského roka
21
august
26
september
28
september
13
október
30
október
16
november
4
december
5
december
23
december
9
február
20
február
26
február
15
marec