Podporte nás pri storočnici

Podporte nás pri storočnici

12. októbra 2022 uplynie už 100 rokov od vzniku nášho gymnázia…

Pri tejto príležitosti pripravujeme počas celého kalendárneho roka 2022 rôzne aktivity a podujatia, ktorými so žiakmi, učiteľmi, absolventmi a priaznivcami školy oslávime jej jubileum. Pripravujeme pamätnú knihu k 100. výročiu založenia školy, knižnú publikáciu o histórii školy do roku 1945 a iné sprievodné akcie.

Podporte nás

Ďakujeme všetkým za podporu pri organizácii podujatí v rámci osláv 100. výročia zriadenia gymnázia.

Organizáciu aktivít v rámci osláv 100. výročia zriadenia školy môžete podporiť

  • finančným alebo vecným darom (vzor darovacej zmluvy na stiahnutie TU)
  • bezodplatným poskytnutím služby, resp. darovaním finančného príspevku na účet Rodičovského združenia pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce na č.ú.: SK79 5600 0000 0042 3036 8001 v poznámke pre prijímateľa uveďte darcu a „storočnica GPH“ 

Kontakt: gph@gphmi.sk, +421 56 6423097 (sekretariát školy), +421 911 970 448 (riaditeľka školy)

Sprievodné akcie

12. december 2021

Upútavka na výročie – RTVS Regina Východ:  Matej Starják/Príbeh pre toto miesto/Najstaršie gymnázium na východ od Košíc https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1414/1701610?fbclid=IwAR2V_63tsnP2mrEf61kGdYk8YtUsNLl4bsA94Iagybg0WnqZyUtPa4vzqe8

12. február 2022

Spustený vlastný školský podcast Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, ktorý formou čítania z historických prameňov i prostredníctvom rozhovorov so súčasnými aj s bývalými členmi vedenia, s učiteľmi i so zaujímavými, inšpiratívnymi ľuďmi, absolventmi školy, približuje minulosť, súčasnosť ale i smerovanie školy do budúcnosti… jednoducho o to, čo formovalo naše gymnázium, aj o tom, čím škola aktuálne žije… https://open.spotify.com/show/0NwcSxAG5tS6muG1RzoLU1

2. máj 2022

GYMNÁZIUM V MICHALOVCIACH DO ROKU 1944 – Mestské kultúrne stredisko Michalovce pripravilo zaujímavú banerovú výstavu v Galérii pod nebom. Keď budete prechádzať centrom mesta určite sa zastavte na Námestí osloboditeľov a nechajte sa vtiahnuť do zaujímavej histórie michalovského školstva. Na baneroch sú zobrazené a popísané zlomové udalosti v histórii gymnázia, ale aj osobnosti, ktoré na škole pôsobili či študovali. Expozíciu autorsky pripravil Martin Molnár, historik Zemplínskeho múzea a kronikár mesta Michalovce v spolupráci s riaditeľkou mestského kultúrneho strediska Miladou Tomkovou. Čerpali z archívnych zdrojov, dobovej tlače, historických fotografií a najmä zo zbierky Jána Dobrovoľského a samotného Gymnázia Pavla Horova. Výstava potrvá do konca septembra.

13. máj 2022 (župné dni KSK)

Fotografická výstava od minulosti k súčasnosti Gymnázia Pavla Horova pri príležitosti 100. výročia vzniku školy  „GENS UNA SUMUS – SME JEDNA RODINA … už 100 rokov“, umiestnená na oplotení školy.

viac: https://www.gphmi.sk/2022/05/fotograficka-vystava-gens-una-sumus-uz-100-rokov/

Zemplín – Župné dni košického kraja 

13. máj 2022 (župné dni KSK)

„Keď idú maturanti mestom“ – slávnostná rozlúčka  maturantov so školou  na školskom dvore s kultúrnym programom.

viac: https://www.gphmi.sk/2022/05/zupne-dni-na-gph/

Aktivity budeme priebežne aktualizovať.