Oslávte s nami storočnicu školy

Oslávte s nami storočnicu školy

12. októbra 2022 uplynie už 100 rokov od vzniku nášho gymnázia…

Pri tejto príležitosti pripravujeme počas celého kalendárneho roka 2022 rôzne aktivity a podujatia, ktorými so žiakmi, učiteľmi, absolventmi a priaznivcami školy oslávime jej jubileum. Pripravujeme pamätnú knihu k 100. výročiu založenia školy, knižnú publikáciu o histórii školy do roku 1945 a iné sprievodné akcie.

Podporte nás 🙂

Organizáciu aktivít v rámci osláv 100. výročia zriadenia školy môžete podporiť

  • finančným alebo vecným darom (vzor darovacej zmluvy na stiahnutie TU)
  • bezodplatným poskytnutím služby, resp. darovaním finančného príspevku na účet Rodičovského združenia pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce na č.ú.: SK79 5600 0000 0042 3036 8001,  v poznámke pre prijímateľa uveďte „storočnica GPH“  a darcu – meno a priezvisko, resp. názov firmy (aby sme Vás mohli uviesť ako sponzora osláv)

Kontakt: gph@gphmi.sk, +421 56 6423097 (sekretariát školy), +421 911 970 448 (riaditeľka školy)

Ďakujeme:-) 

Sprievodné akcie:

12. december 2021

Upútavka na výročie – RTVS Regina Východ:  Matej Starják/Príbeh pre toto miesto/Najstaršie gymnázium na východ od Košíc https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1414/1701610?fbclid=IwAR2V_63tsnP2mrEf61kGdYk8YtUsNLl4bsA94Iagybg0WnqZyUtPa4vzqe8

12. február 2022

Spustený vlastný školský podcast Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, ktorý formou čítania z historických prameňov i prostredníctvom rozhovorov so súčasnými aj s bývalými členmi vedenia, s učiteľmi i so zaujímavými, inšpiratívnymi ľuďmi, absolventmi školy, približuje minulosť, súčasnosť ale i smerovanie školy do budúcnosti… jednoducho o to, čo formovalo naše gymnázium, aj o tom, čím škola aktuálne žije… https://open.spotify.com/show/0NwcSxAG5tS6muG1RzoLU1

2. máj 2022

GYMNÁZIUM V MICHALOVCIACH DO ROKU 1944 – Mestské kultúrne stredisko Michalovce pripravilo zaujímavú banerovú výstavu v Galérii pod nebom. Keď budete prechádzať centrom mesta určite sa zastavte na Námestí osloboditeľov a nechajte sa vtiahnuť do zaujímavej histórie michalovského školstva. Na baneroch sú zobrazené a popísané zlomové udalosti v histórii gymnázia, ale aj osobnosti, ktoré na škole pôsobili či študovali. Expozíciu autorsky pripravil Martin Molnár, historik Zemplínskeho múzea a kronikár mesta Michalovce v spolupráci s riaditeľkou mestského kultúrneho strediska Miladou Tomkovou. Čerpali z archívnych zdrojov, dobovej tlače, historických fotografií a najmä zo zbierky Jána Dobrovoľského a samotného Gymnázia Pavla Horova. Výstava potrvá do konca septembra.

13. máj 2022 (župné dni KSK)

Fotografická výstava od minulosti k súčasnosti Gymnázia Pavla Horova pri príležitosti 100. výročia vzniku školy  „GENS UNA SUMUS – SME JEDNA RODINA … už 100 rokov“, umiestnená na oplotení školy.

viac: https://www.gphmi.sk/2022/05/fotograficka-vystava-gens-una-sumus-uz-100-rokov/

Zemplín – Župné dni košického kraja 

13. máj 2022 (župné dni KSK)

„Keď idú maturanti mestom“ – slávnostná rozlúčka  maturantov so školou  na školskom dvore s kultúrnym programom.

viac: https://www.gphmi.sk/2022/05/zupne-dni-na-gph/

 

21. júna 2022 (The Personalities of GPH)  https://www.gphmi.sk/2022/06/the-personalities-of-gph/

Pripravujeme:

  • Knižnú publikáciu k storočnici michalovského gymnázia. Autor: Martin Molnár. Publikácia bude uvedená do života v 09/2022. Predajným miestom bude Zemplínske múzeum v Michalovciach.

 

  • Pamätnú knihu s menami abiturientov gymnázia od založenia školy
  • Pamätnú tabuľu k výročiu školy
  • Pre zberateľov: papierovú bankovku, korešpondenčný lístok s príležitostnou poštovou pečiatkou
  • Reklamné predmety
  • Slávnostnú akadémiu k jubileu školy 14.10.2022 v priestoroch MsKS Michalovce a iné sprievodné aktivity, o ktorých budeme včas informovať.

Posledná aktualizácia 26.06.2022.