Otvorenie nového školského roka 2017/2018

Otvorenie nového školského roka 2017/2018

Dňa 4. 9. 2017 sme za účasti hostí zastupujúcich školskú radu a rodičovskú radu, pánov MUDr. Pavla Kuchtu a Ing. Jozefa Sokologurského otvorili nový školský rok 2017/2018. Po odznení hymny SR a vypočutí príhovoru zastupujúcej ministerky školstva pani Matečnej sa nám prihovorila pani riaditeľka Mgr. Katarína Olšavová. Na vyvolanie slávnostnej atmosféry nám zahral huslista pán Starjak. Na záver zaznela hymna školy.

Všetkým žiakom, učiteľom a nepedagogickým zamestnancom školy prajeme úspešný školský rok 2017/2018.

Pozrite si fotogalériu