DOD na UPJŠ v Košiciach

DOD na UPJŠ v Košiciach

6. októbra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili Dňa otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach. V areáli UPJŠ na Moyzesovej ulici sa prezentovali všetky fakulty univerzity. Žiaci so záujmom navštívili infostánky fakúlt a univerzitných pracovísk, kde získali cenné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách. Zaujali ich aj infostánky študentských spolkov a organizácií, v ktorých sa dozvedeli o rôznych voľnočasových aktivitách týchto študentských zoskúpení. Nemenej zaujímavými boli vystúpenia zástupcov jednotlivých fakúlt, na ktorých boli prezentované jednotlivé študijné odbory. Aj touto cestou sa snažíme pomôcť našim žiakom orientovať sa v ponukách vysokoškolského štúdia v súlade s požiadavkami praxe. Veríme, že aj táto prezentácia jednotlivých fakúlt napomôže študentom našej školy zvoliť si správne nasmerovanie vo svojom živote.