Návšteva predsedu KSK

Návšteva predsedu KSK

Dňa 6. apríla 2018 sme na pôde nášho gymnázia privítali vzácnu návštevu. Medzi študentov i učiteľov zavítal predseda Košického samosprávneho kraja pán Rastislav Trnka. Sprevádzal ho poslanec NR SR pán Miroslav Sopko i ďalší poslanci KSK. Po krátkom predstavení školy pani riaditeľkou diskutoval so študentmi o perspektívach a budúcnosti nášho kraja.

Pán predseda, ďakujeme za návštevu a prajeme veľa síl a správnych rozhodnutí pri dosahovaní vytýčených cieľov. (Riaditeľka školy)