Návšteva v ZOO Niregyháza

Návšteva v ZOO Niregyháza

Dňa 10. októbra 2018 sa žiaci 2. ročníka našej školy zúčastnili prehliadky prvého zooparku Maďarska, ktorý sa rozprestiera v hĺbke dubového lesa Sóstó na ploche 24 ha. V ZOO Nyíregyháza žije 2300 jedincov 250 druhov živočíchov z piatich kontinentov. Živočíšstvo je zoradené do 4 hlavných tematických celkov – Polárna oblasť, Africká panoráma, Karpatská kotlina a Tropický dom.

Žiaci sa stretli s bohatou zbierkou tropických živočíchov, vegetáciou dažďových pralesov ako aj s ľadovými medveďmi polárneho kruhu, farebnými obyvateľmi voliér alebo sladkovodnými a morskými rybami v akváriách. V sedliackom dvore boli pôvodné živočíšne druhy Maďarska, známe aj na Slovensku.

K príjemnej atmosfére tohto dňa prispelo aj nádherné počasie a dobrá nálada, ktorá panovala u všetkých účastníkov exkurzie.