Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu 2018

Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu 2018

Správna voľba povolania-príležitosť k úspechu 2018

Gymnázium Pavla Horova Michalovce uskutočnilo pod záštitou Košického samosprávneho kraja 25.10.2018 prezentačnú výstavu stredných škôl v spolupráci s Mestom Michalovce a ÚPSVaR Michalovce. Prezentačnú výstavu SŠ otvorila riaditeľka Gymnázia Pavla Horova Katarína Olšavová a primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák. Na podujatí sa prezentovalo 19 SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (Michalovce, Sečovce, Sobrance, Strážske, Moldava nad Bodvou, Trebišov, Košice), ÚPSVaR Michalovce, Združenie kariérnych poradcov. Prezentačnej výstavy sa zúčastnilo viac ako 550 žiakov ZŠ, riaditelia, výchovní a kariérni poradcovia ZŠ a SŠ z Michaloviec a okolia.  Možnosť získať informácie o študijných a učebných odboroch, profiláciach škôl mali žiaci, rodičia i ďalší záujemcovia, ktorí prišli.

Súčasťou vzdelávacej prezentácie SŠ bol aj  workshop pre riaditeľov, výchovných  kariérnych poradcov ZŠ a SŠ na území mesta Michalovce a jeho okolia so zástupcami ÚPSVaR, zástupcami Združenia kariérnych poradcov, zástupcami T-Systems za účasti poslanca NR SR Miroslava Sopka a zástupcu odboru školstva Okresného úradu Košice Martina Kotlára. Diskutovalo sa o duálnom vzdelávaní a jeho vývoji v našom regióne, smerovaní regionálneho školstva, prijímaní žiakov pre školský rok 2019/2020, o novovznikajúcich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, o profilácii a možnosti štúdia na gymnáziách, učebných a študijných odboroch SOŠ, potrebách zamestnávateľov v danom regióne a i.

Cieľom týchto odborných diskusií je predovšetkým priblížiť skúsenosti a postrehy všetkých zainteresovaných strán – žiaka, školy aj zamestnávateľa tak, aby mali budúci stredoškoláci čo najviac informácií.

Veríme, že deviataci si na prezentačnej výstave vybrali tú správnu školu pre správne povolanie 🙂

Pozrite si fotogalériu >>>>

foto: Patrik Šandrej, Ján Smetana