Oceňovanie študentov pri príležitosti Dňa študentstva 2018

Oceňovanie študentov pri príležitosti Dňa študentstva 2018

Milí študenti,

17. november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú nositeľmi zmien a progresu v spoločnosti.

Pre nás, Vašich pedagógov, je to zároveň príležitosť, aby sme vzdali úctu a vyjadrili vďačnosť všetkým študentom, ktorí chcú na seba pracovať, zodpovedne si plnia svoje povinnosti, pozitívne ovplyvňujú život v svojich komunitách a dosahujú vynikajúce výsledky. Práve vy predstavujete vzor pre tých ostatných. Pre svojich učiteľov ste motiváciou v ich povolaní, pri Vás vidia, že to, čo robia, má zmysel.

Srdečne Vám k Vášmu sviatku blahoželáme. Ďakujeme Vám za všetky dosiahnuté výsledky, za reprezentáciu Gymnázia Pavla Horova a želáme Vám veľa zdravia a síl pri zdolávaní každodenných prekážok.

Katarína Olšavová, riaditeľka školy