Súťaž krátkych študentských filmov

Súťaž krátkych študentských filmov

Milí študenti,

mnohí z vás máte skúsenosti s vytváraním videí (aj na hodinách informatiky 🙂 ).

Máte výborné nápady, čo tak vyskúšať si ich od prezentovať na Súťaži krátkych študentských filmov?

Hlavnou témou tohto 8.ročníka je Postavme sa za našu planétu. Viac informácií nájdete v prehľade a v prílohe.

Organizátor súťaže: UNIS Viedeň, UNHCR Rakúsko, festival „this human world“

Cieľová skupina: mladí ľudia od 10 – 20 rokov

Spôsob zapojenia sa do súťaže: vytvoriť max. 3min video tému Postavme sa za našu planétu

Registrácia do súťaže: 21.jún 2019

Deadline na zaslanie súťažného príspevku: 8.november 2019

Stránka súťaže>>>>