ECDL – nový modul Computing

ECDL – nový modul Computing

Naše Akreditované testovacie centrum ECDL sa od 6.6.2019 stalo jedným z 2 ATC na Slovensku, kde môžete získať  certifikát z preverenia vašich zručností z modulu M16 Computing – Základy informatického myslenia a programovania. Záujemci, študenti, ktorí si chcú overiť svoje vedomosti z Pythonu a informatického myslenia, kontaktujte nás v kabinete INF alebo mailom na ecdl@gphmi.sk.

Obsah testovaných vedomostí:

M16. Computing (Základy informatického myslenia a programovania)
(Computing, syllabus version 1.0)

  • kľúčové pojmy z oblasti programovania, informatického myslenia, poznať a využívať typické činnosti spojené s programovaním
  • rozumieť technikám informatického myslenia a používať ich, konrétne: dekompozíciu problému, vyhľadávanie vzorov, zovšeobecňovanie, algoritmy na analýzu problému a vytvorenie jeho riešenia
  • zapisovať, ladiť a opravovať algoritmy pre program s použitím blokových schém (vývojových diagramov) a pseudokódu
  • rozumieť programovým štruktúram a používať ich, konkrétne: premenné, dátové typy, logické konštrukcie v programe
  • zvyšovať efektivitu programu pomocou iterácie, podmienených príkazov, podprogramov, príkazov naviazaných na udalosti
  • testovať a ladiť program, odstraňovať chyby, vedieť posúdiť, či spĺňa požiadavky za jeho zverejnenie
  • Bezpečná správa údajov – správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov M2, M7

Nové!  SK – podrobné znenie sylabu
EN – Syllabus in detail