Prvé informácie o maturitných skúškach 2020

Prvé informácie o maturitných skúškach 2020

Žiaci štvrtého ročníka gymnázia do 30. septembra 2019 vyplnia a odovzdajú triednemu učiteľovi prihlášky na MS.
Zároveň oznámia aj predmety, z ktorých chcú vykonať dobrovoľnú skúšku. V prípade ďalšieho cudzieho jazyka aj zvolenú úroveň B1 alebo B2 a v prípade predmetu, ktorý má viac častí MS, aj zvolenú časť/časti alebo formu internej časti MS.
Informácie o maturitných skúškach a prihlášku na maturitu 2020 si stiahnete na stránke: MATURITY 2020