Dôležité informácie pred písomnými maturitami 2020

Dôležité informácie pred písomnými maturitami 2020

Milí maturanti,

na stránke našej školy Maturita 2020 sme uverejnili dôležité informácie k EČ a PFIČ MS 2020 na našej škole. Dôkladne si preštudujte pokyny pre žiakov k organizácii a priebehu EČ a PFIČ MS. Na nástenke sú už zverejnené zoznamy žiakov k EČ a PFIČ MS 2020. Skontrolujte správnosť údajov. Akékoľvek nejasnosti konzultujte so mnou.

Materiály k MS nájdete aj na portáli NÚCEM, posielam aktuálny link:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2019-2020?componentId=1571

 

školská koordinátorka MS
RNDr. Renáta Gaľová