Aktuálne usmernenia

Aktuálne usmernenia

V dňoch 1.12. až 3.12.2020 sa uskutočnil prieskum záujmu rodičov žiakov Gymnázia Pavla Horova o testovanie a nástup do škôl. Hlasovania sa zúčastnilo 258 rodičov/zákonných zástupcov, t.j. 44,63 %. Priemerný záujem rodičov/zákonných zástupcov žiakov našej školy o testovanie v rámci návratu k prezenčnej forme vzdelávania je 43%. Podľa aktuálnych vyhlásení je nástup žiakov do škôl podmienený testovaním.

Vyučovanie žiakov Gymnázia Pavla Horova pokračuje naďalej dištančnou formou.

O možnom otváraní školy Vás budeme včas informovať na základe pokynov od zriaďovateľa.

Aktuálne usmernenia k otváraniu škôl sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Manuál COVID semafor 11_12_2020

Podmienky vstupu do škôl 11_12_2020

11.12.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal vyhlášku č. 39/2020, ktorá umožňuje žiakom zo sociálne znevýhodneného
prostredia od 11.12.2020 pokračovať v prezenčnom vzdelávaní bez povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na
COVID-19.