Stretnutie študentov GPH s Tomášom Šoltinským

Stretnutie študentov GPH s Tomášom Šoltinským

Pri príležitosti 95. výročia vzniku našej školy  k nám  12.septembra na návštevu zavítal   náš absolvent Tomáš Šoltinský.  Stretnutie otvorila pani zástupkyňa RNDr. Renáta Gaľová. Okrem iných ho privítali riaditeľka školy Mgr. Olšavová, jeho bývalá triedna učiteľka Mgr. Kunčová a náš pán učiteľ fyziky Dr. Smrek.

Tomáš Šoltinský je študentom fyziky na jednej z najlepších svetových univerzít,  v Edinburghu ,  kde je aj nositeľom ročníkovej medaily.

Žiakom prírodovednej časti  2. C a 1. D  triedy porozprával o tom, že veda, šport a umenie sú dôležité veci v ľudskom živote a dajú sa navzájom kombinovať (napr. s pomocou fyziky je možné skúmať odpaly v baseballe a následne zlepšiť výsledok hry), porozprával nám o novinkách vo svete vedy ako napríklad o pripravovanej misii na kolonizáciu Marsu, o zlepšovaní umelej inteligencie a o tom, že vďaka vede sa zdvojnásobila priemerná  dĺžka života. Zmienil sa i o svojom výskume na Caltechu a zážitkoch, ktoré nadobudol počas štúdia v Škótsku i v USA.

Poobede sa zúčastnil prvého stretnutia krúžku experimentálnej fyziky,kde on sám  počas strednej školy preukazoval a rozvíjal svoje experimentálne zručnosti.

Tomáš nás v mnohom inšpiroval a dokázal, že už ako mladí študenti sa môžeme podieľať na zaujímavých výskumoch a plniť si svoje sny.

 

Kristína Coričová, 2.C trieda