Držíme palce našim maturantom!

Držíme palce našim maturantom!

Milí maturanti,

nezadržateľne sa blíži koniec vášho štúdia, ku ktorému patria aj maturitné skúšky. V dňoch od 13. do 15. 3. absolvujete písomné maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a matematiky. Určite ste sa na nich pripravovali veľmi zodpovedne.

Želáme vám, aby ste sa počas skúšok vedeli koncentrovať, aby ste vedeli nájsť správne odpovede na otázky,  najvhodnejšie myšlienky pre eseje. Aby ste vypočítali všetky príklady a aby vás podržalo zdravie.

Prajeme vám úspešné absolvovanie písomných skúšok.

Držíme vám prsty!