Zoznam ocenených štvrtákov

Zoznam ocenených štvrtákov

Počas rozlúčky s našimi milými štvrtákmi boli ocenení tí najusilovnejší, ktoí reprezentovali školu a dosiahli pekné ocenenia. Prinášame ich zoznam.

V tomto školskom roku 2017/2018 titul Najlepší prírodovedec za množstvo vynikajúcich výsledkov z fyziky na celoštátnej i medzinárodnej úrovni získava študent 4. C triedy Kristián Šalata.

Kristián Šalata získal:

 • 2. miesto v krajskom  a 19. miesto v celoštátnom   kole 58. ročníka   Fyzikálnej olympiády  kat. A
 • 1. miesto v krajskom  kole a 8. miesto v celoštátnom  kole 59. ročníka   Fyzikálnej olympiády  kat. A
 • Ako jeden z  víťazov celoštátneho kola  59. ročníka  Fyzikálnej olympiády kat. A sa zúčastnil výberového sústredenia pred medzinárodným kolom 49. ročníka medzinárodnej fyz. olym.   v Lisabone. Zaradil sa k našim vynikajúcim riešiteľom  ktorý bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole Fyzikálnej olympiády v Lisabone.
 • Reprezentovala Slovenskú republiku v
 • ročníku Rakúskeho otvoreného turnaja mladých fyzikov v Leobene a získal ako člen  družstva – 10.miesto
 • Ako člen družstva GPH získal v regionálnom kole 24. ročníka  Turnaja mladých fyzikov v Košiciach 1. miesto v celoštátnom kole 24. ročníka Turnaja mladých fyzikov 5.miesto a získal ocenenie úspešný riešiteľ celoštátneho kola
 • V regionálnom kole 26. ročníka Turnaja mladých fyzikov v Košiciach získal ako kapitán  družstva Gymnázium Pavla Horova  Michalovce 6. miesto
 • Reprezentoval GPH v súťaži Náboj FKS
 • V súťaži Fyziklání 2018 na MFF KU v Prahe – 14. miesto v kategórii A.
 • Úspešný riešiteľ celoslovenského fyzikálneho seminára
 • Aktívny člen astronomického krúžku pri Hvezdárni v Michalovciach.

Grémium ďalej udeľuje čestné uznanie za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach z informatiky, matematiky a fyziky Katke Dančejovej  zo 4.A. za

 • 1. miesto v regionálnom kole 24. ročníkaTurnaja mladých fyzikov.
 • Reprezentáciu školu na celoslovenskom kole Šachovej olympiády 2018 v Martine, kde sa umiestnila na  3. Mieste,  v Košiciach na 1. mieste
 • Katarína bola Úspešnou riešiteľkou  celoslovenského fyzikálneho seminára
 • Reprezentovala GPH v súťaži Náboj FKS
 • V súťaži  Fyziklání 2018 na MFFKU v Prahe – 14. miesto v kategorii
 • 8. miesto v krajskom  kole 58. ročníka   Fyzikálnej olympiády  kat. B a 10. miesto  v kat. A
 • 14. miesto v krajskom  kole 56. ročníka   Fyzikálnej olympiády  kat. D
 • 12. miesto v krajskom  kole 57. ročníka   Fyzikálnej olympiády  kat. D.
 • Aktívna členka astronomického krúžku pri Hvezdárni v Michalovciach  – v súťaži Čo vieš o hviezdach získala 4. miesto krajskom kole 2018
 • Bola  hlavnou organizátorkou  medzinárodnej súťaže Náboj Junior určenú žiakom základných škôl v riešení úloh z matematiky a fyziky.
 • vynikajúcou medzinárodnou riešiteľkou so 100% úspešnosťou v riešení logických úloh a hlavolamov z matematiky
 • reprezentovala ako členka družstva Slovensko na medzinárodnej matematickej súťaži IMMC v Spojených štátoch s prácou ktorá bola vybraná ako jedna z dvoch najlepších prác zo Slovenska.
 • Katarína bola aj úspešnou riešiteľkou Olympiády z INF získala  6. miesto KK, kat. B 2015/2016
 • regionálnej súťaži  iGePeHa boj 2014 získala 3. Miesto a iGePeHa boj 2015 – 4. Miesto

Grémium ďalej udeľuje čestné uznanie za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach z matematiky a fyziky Sáre Belejovej zo 4.A. ktorá

 • Reprezentovala Slovenskú republiku v Rakúskom otvorenom turnaji mladých fyzikov v Leobene a získala ako členka  družstva – 10.miesto
 • V celoštátnom kole 24. ročníka Turnaja mladých fyzikov v Bratislave 5.miesto
 • 5. miesto v krajskom  kole 58. ročníka   Fyzikálnej olympiády  kat. B,3. miesto v  kat. A a 23. miesto v Celoštátnom   kole.
 • 8. miesto v krajskom  kole 56. ročníka   Fyzikálnej olympiády  kat. D
 • 15. miesto v krajskom  kole 57. ročníka   Fyzikálnej olympiády  kat. C
 • Astronomická súťaž – Čo vieš o hviezdach– 2015 v krajskom kole4. miesto
 • 2016- krajské kolo 2. Miesto, celoštátne 10. miesto
 • 2017 krajské kolo 2. miesto, celoštátne 6. miesto
 • 2018 krajské kolo 4. miesto
 • Reprezentácia GPH v súťaži Náboj FKS
 • V súťaži Fyziklání 2018 na MFF Karlovej U v Prahe – 14. miesto vo svojej kategórii A.
 • Sara Belejova získala 2. miesto v Celoštátnom kole Astronomickej olympiády. Postup na medzinárodné kolo Astronomickej olympiády v Číne, v Pekingu., ktorá sa bude konať v novembri 2018
 • 7 miesto v CK súťaže MAT B – DAY
 • Reprezentovala ako členka družstva Slovensko na medzinárodnej súťaže IMMC v Spojených štátoch s prácou ktorá bola vybraná ako jedna z dvoch najlepších prác zo Slovenska

 

Grémium ďalej udeľuje čestné uznanie za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach z chémie a BIOLÓGIE  Matúšovi Vaľovi  zo 4.A. ktorý bol

 •  úspešný riešiteľ v KK 51. ročníka CHE O – kat. C
 • úspešný riešiteľ v KK 52. ročníka CHE O – kat. B
 • úspešný riešiteľ v KK 53. ročníka CHE O – kat. A , postúpil na celoštátne kole, kde bol tiež úspešný riešiteľ
 • V 3. a 4. ročníku bol členom družstva, ktoré našu školu úspešne reprezentovalo na medzinárodnej súťaži Chemiklání, ktoré organizuje Chemicko – technologická fakulta v Pardubiciach

Matúš Vaľo sa úspešne zapájal aj do riešenia biologickej olympiády, kde získal:

 • 13. miesto v KK 49. ročníka BIO Olymp.
 • 1. miesto v KK 50. ročníka BIO Olymp. uspešný r – celoslov .k
 • 4. miesto v KK 51. ročníka BIO Olymp.
 • 5. miesto v KK 52. ročníka BIO Olymp.

Ďalší ocenení žiaci knihou:

Katarína Dančejová za úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde z matematiky a informatiky, vo fyzikálnych súťažiach (Turnaj mladých fyzikov, Náboj FKS, Fyziklání), v matematických súťažiach (Klokan Pangea, Mozgolamy, Master of sudoku, Genius logicus,genius Mathematicus, B-day) a reprezentáciu v súťaži Zenit a šachových súťažiach v CK.
Katarína Skopalová za 2. miesto v CK v matematickej súťaži IMMC a účasť na matematickej olympiáde, reprezentáciu vo fyzikálnych súťažiach (Turnaj mladých fyzikov, Náboj FKS, Fyziklání, AYPT v Rakúsku), súťažiach Mladý Európan, Čo vieš o hviezdach a účasť v CK Olympiády ľudských práv
Sára Belejová za 2. miesto v CK v matematickej súťaži IMMC a účasť na matematickej olympiáde, reprezentáciu vo fyzikálnych súťažiach (Turnaj mladých fyzikov, Náboj FKS, Fyziklání, AYPT v Rakúsku), za 2. miesto v CK astronomickej súťaže a účasť na súťažiach B- day a Čo vieš o hviezdach
Martina Timková za 2. miesto v CK v matematickej súťaži IMMC a účasť na matematickej olympiáde, 3. miesto v KK chemickej olympiády, účasť na chemických súťažiach ( Chemiklání, Korešpondenčný seminár z chémie), reprezentáciu v biologickej olympiáde a  účasť na súťažiach B-day, Mladý Európan, Generácia Euro
Kristína Štafurová za 2. miesto v CK v matematickej súťaži IMMC a účasť na matematickej olympiáde, 3. miesto v CK biologickej olympiády, účasť na chemických súťažiach (chemická olympiáda, Chemiklání, Korešpondenčný seminár z chémie) a súťažiach B-day, Mladý Európan, Generácia Euro
Matúš Vaľo za úspešnú reprezentáciu školy v biologickej a chemickej olympiáde s účasťou na celoslovenských kolách a reprezentáciu školy v súťažiach Digitálny Európan a Mladý Európan
Marek Podžuban za 6. miesto v CK Digitálny Európan, 2. miesto v KK SOČ z chémie, za reprezentáciu školy vo fyzikálnej a matematickej olympiáde, účasť na matematických súťažiach (Master of sudoku, Klokan, Mozgolamy, Náboj, Genius mathematicus, genius logicus), účasť v súťažiach Generácia Euro a Mladý Európan a v športových súťažiach vo volejbale a stolnom tenise
Adrián Bobola za úspešnú reprezentáciu školy vo fyzikálnych súťažiach (Náboj, Turnaj mladých fyzikov, Korešpondenčný seminár z fyziky, Fyziklání)
Marián Mráz za  pravidelné darovanie krvi a úspešnú reprezentáciu školy vo fyzikálnych súťažiach ( Turnaj mladých fyzikov, AYPT v Rakúsku)
Adriana Holejová za reprezentáciu školy na Majstrovstvách sveta v hádzanej  dievčat (Rouen, Francúzsko, 2016, 4.miesto)
Bibiana Štefaniková za reprezentáciu školy na Majstrovstvách sveta v hádzanej  dievčat (Rouen, Francúzsko, 2016, 4.miesto)
Natália Hasáková za reprezentáciu školy na Majstrovstvách sveta v hádzanej  dievčat (Rouen, Francúzsko, 2016, 4.miesto)
Katarína Ondová za reprezentáciu školy na Majstrovstvách sveta v hádzanej  dievčat (Rouen, Francúzsko, 2016, 4.miesto)
Kristián Šalata za úspešnú reprezentáciu školy vo fyzikálnych súťažiach (Náboj, fyzikálna olympiáda, Turnaj mladých fyzikov, Korešpondenčný seminár z fyziky)
Hana Tokárová za reprezentáciu školy v súťažiach  iBobor, Klokan a vo  fyzikálnej olympiáde
Sofia Zummerová za reprezentáciu školy vo vzdelávacích projektoch, v Stredoškolskej študentskej únii a v kultúrnej oblasti v meste
Daniel Pfeiffer za 3. miesto v krajskom kole SOČ a úspešnú reprezentáciu školy v biblickej olympiáde
Alexandra Laufová za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku
Lenka Marková za úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry a reprezentáciu školy a mesta na kultúrno-spoločenských podujatiach
Antoni Grifo za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole „Ruské slovo“ a na kultúrnych podujatiach
Samuel Naď za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole „Ruské slovo“ a na kultúrnych podujatiach
Šimon Čižmár za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole recitačnej súťaže
Diana Štrusová za aktívnu prácu v školskom časopise Kocky, za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži mladých moderátorov a  v rétorike i na kultúrno-spoločenských podujatiach
Lenka Holubová za reprezentáciu školy na Majstrovstvách sveta v hádzanej  dievčat (Rouen, Francúzsko, 2016, 4.miesto)
Karin Bačíková za reprezentáciu školy na Majstrovstvách sveta v hádzanej  dievčat (Rouen, Francúzsko, 2016, 4.miesto)
Štefánia Turyová za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach mladých moderátorov a v rétorike, v ruskom jazyku a za prácu v školskom časopise
Karina Korpa Vojaková za úspešnú reprezentáciu školy v debatnej súťaži a v písaní filozofických esejí
Dominika Mihaľová za úspešnú reprezentáciu v súťažiach v moderovaní, v rétorike a v recitačných súťažiach

Ocenenie patrí aj žiakom:

Lukášovi Romanovi za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Zenit na krajskom kole
Martinovi Gargalovičovi za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Zenit na krajskom kole
Markovi Pavlovovi za reprezentáciu školy vo volejbale
Matúšovi Hajdučkovi za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach Digitálny Európan a Mladý Európan
Miroslavovi Kozmovi za reprezentáciu školy v súťaži  iBobor a za prácu v mládežníckom zastupiteľstve mesta
Mariane Furdovej za úspešnú reprezentáciu školy v bedmintone
Dominike Mikulovej za úspešnú reprezentáciu školy v bedmintone
Ivane Šamudovskej za úspešnú reprezentáciu školy vo futsale
Martinovi Ľochovi za reprezentáciu školy v dejepisnej súťaži, vo florbale a za darovanie krvi
Jánovi Jevčákovi za reprezentáciu školy v Olympiáde ľudských práv, v poľnom behu a v súťaži iBobor
Nikole Vasiľovej za darovanie krvi a za reprezentáciu školy v súťaži Fyziklání, za pomoc pri organizovaní podujatí v meste
Miriame Jakubocovej za reprezentáciu školy v súťažiach Klokan, Prírodovedný 5-boj, Fyziklání a za pomoc pri organizovaní podujatí v meste
Róbertovi Opalkovi za úspešnú reprezentáciu školy v plávaní a v atletických súťažiach
Tomášovi Bereznaninovi za reprezentáciu školy vo volejbale
Radoslavovi Babejovi za reprezentáciu školy vo volejbale
Michaele Haburovej za reprezentáciu školy v SOČ a súťažiach so spoločenskovednou tematikou
Miriame Barňakovej za reprezentáciu školy a mesta na kultúrno-spoločenských podujatiach
Alexandre Štundovej za reprezentáciu školy a mesta na kultúrno-spoločenských podujatiach
Laure Morovskej za organizovanie dobrovoľníckych akcií
Mariánovi Chomovi za reprezentáciu školy v súťažiach so spoločenskovednou tematikou  a v oblasti ľudských práv
Dominike Kovačikovej za reprezentáciu školy v biblickej olympiáde
Patrikovi Kokočákovi  za reprezentáciu školy vo florbale
Tomášovi Šiketovi za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale
Eme Bumberovej za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale
Jane Dančejovej za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale
Cyrilovi Hasarealejkovi za úspešnú reprezentáciu školy v basketbale
Dávidovi Vincovi za úspešnú reprezentáciu školy vo futbale
Laure Šándorovej za aktívnu prácu v triednom kolektíve
Zuzane Bešákovej za aktívnu prácu v triednom kolektíve
Kataríne Krasij za úspešnú reprezentáciu školy vo futsale
Júlii Kocibanovej za úspešnú reprezentáciu školy vo futsale
Michaele Rauchovej za výborný prospech a reprezentáciu školy na súťaži družstiev 1. pomoci
Simone Polákovej za reprezentáciu školy vo volejbale
Alžbete Dlugošovej za reprezentáciu školy v krajskom kole chemickej olympiády
Barbore Paľovej za pomoc pri dobrovoľníckych zbierkach
Eme Kostovčíkovej za reprezentáciu školy v súťažiach v basketbale a pomoc pri ich organizovaní
Lucii Medvecovej za usporiadanie dobrovoľníckej zbierky
Diane Minarčinovej za prácu v školskom časopise Kocky
Lucii Zajíčkovej za reprezentáciu školy a mesta na kultúrno-spoločenských podujatiach
Michaele Kornúcovej za reprezentáciu školy a mesta na kultúrno-spoločenských podujatiach
Peterovi Pichonskému za reprezentáciu školy a mesta na kultúrno-spoločenských podujatiach
Marošovi Horňákovi za reprezentáciu školy a mesta na kultúrno-spoločenských podujatiach
Veronike Bocanovej za reprezentáciu školy vo  futsale dievčat
Tomášovi Drábovi za 1. miesto vo futsale a 5. miesto vo futbale na Majstrovstvách Slovenska
Peterovi Kolesárovi za 1. miesto vo futsale a 5. miesto vo futbale na Majstrovstvách Slovenska
Danielovi Lašíkovi za 1. miesto vo futsale a 5. miesto vo futbale na Majstrovstvách Slovenska
Ľubošovi Legemzovi za 1. miesto vo futsale a 5. miesto vo futbale na Majstrovstvách Slovenska
Richardovi Princzovi za 1. miesto vo futsale a 5. miesto vo futbale na Majstrovstvách Slovenska
Dávidovi Špakovi za 1. miesto vo futsale a 5. miesto vo futbale na Majstrovstvách Slovenska
Dominikovi Vasiľovi za 1. miesto vo futsale a 5. miesto vo futbale na Majstrovstvách Slovenska
Martinovi Vaškovi za 1. miesto vo futsale a 5. miesto vo futbale na Majstrovstvách Slovenska
Samuelovi Dzujrovčinovi za 1. miesto vo futsale a 5. miesto vo futbale na Majstrovstvách Slovenska
Patrikovi Lacimu za reprezentáciu školy v stolnom tenise