Otvorenie nového školského roka 2018/2019

Otvorenie nového školského roka 2018/2019

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova oznamuje,
že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
sa uskutoční 3. septembra 2018 o 9.00 hod.
v novej telocvični.

Žiaci 1. ročníka sa sústredia vzadu za školou na školskom dvore o 8.00 hod. Tam budú rozdelení do tried a po informáciách od triednych učiteľov sa presunú do veľkej telocvične na otvorenie školského roka.

Žiaci 2. až 4. ročníka sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8.30 pred školou. Po informáciách sa presunú do veľkej telocvične na otvorenie školského roka.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy