Druhé kolo prijímacích skúšok

Druhé kolo prijímacích skúšok

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova,

na návrh prijímacej komisie a po odporúčaní pedagogickou radou zo dňa 31.05.2019

 oznamuje,

 že druhé kolo prijímacích skúšok

v školskom roku 2018/2019

do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 sa neuskutoční.

                                

                                                        Mgr. Katarína Olšavová

                                                                      riaditeľka školy