Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Jednou z aktivít záujmovej činnosti študentov je celoslovenská predmetová súťaž Olympiáda v anglickom jazyku. Jej školské kolo sa uskutočnilo v dňoch 25. – 26. 11. 2020 online formou. Študenti, ktorí sa zaujímajú o štúdium anglického jazyka, mohli súťažiť v dvoch kategóriách – v kategórii 2A (žiaci 1. a 2. ročníka) a  v kategórii 2B ( žiaci 3. a 4. ročníka).  Víťazi jednotlivých kategórií, ktorých po zhodnotení písomnej časti a ústneho prejavu určila odborná porota učiteľov ANJ, nás budú reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

Kategória 2A (1. a 2. ročník)

1. miesto – Peter Ondrík,  I.D
2. miesto – Kristína Borošová,  II.B
3. miesto – Michal Demko,  I.B

Kategória 2B (3. a 4. ročník)

  1. miesto – Kristína Čižmárová, III.E
  2. miesto – Sebastián Kala, IV.A
  3. miesto – Ľubomír Jurčišin, III.A

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v štúdiu angličtiny.

Mgr. Anna Luteránová