Nemecký jazykový diplom DSD

Naši žiaci môžu získať počas štúdia na GPH jazykový diplom  DSD I a DSD II

Cudzí jazyk je najlepšou investíciou pre život. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa mladým ľuďom otvárajú nové dvere, ktoré poskytujú úžasné šance. Na európskom pracovnom trhu je čoraz viac zamestnávateľov, ktorí vyhľadávajú zamestnancov ovládajúcich viacero jazykov. Na Slovensku pôsobí mnoho nemeckých a rakúskych firiem, preto je v našom regióne nemecký jazyk logickou voľbou. Učiť sa nemecky znamená získať zručnosti, ktoré vám zlepšia kvalitu osobného i pracovného života. Nemecko má s mnohými krajinami sveta uzavreté dohody o výmene žiakov a študentov a prideľuje množstvo štipendií na štúdium v Nemecku.

Johann Wolfgang Goethe povedal: „ Kto sa neučí cudzie jazyky, nepozná svoj vlastný jazyk.“

Na Gymnáziu Pavla Horova má nemčina dôležité miesto v rozvrhu hodín. Po angličtine sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk s 3-hodinovou dotáciou týždenne vo všeobecných triedach a s posilnenou dotáciou až na 6 hodín týždenne v jazykových triedach

Aký je to certifikát?

Od roku 2006 patrí naše gymnázium do systému DSD-škôl a naši žiaci majú možnosť vykonať Nemecký jazykový diplom na dvoch úrovniach, a to DSD I na úrovni A2/B1 a DSD II na úrovni B2/C1 podľa Európskeho referenčného rámca. V jazykových triedach sa na príprave podieľa okrem slovenských učiteliek aj nemecký lektor. Nemecký jazykový diplom prvého a druhého stupňa prebieha pod záštitou organizácie ministerstiev kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko – „Stálou konferenciou ministerstva kultúry“, ktorého garantom na Slovensku je náš bývalý lektor nemeckého jazyka pán Christoph Henssen. Ide o skúšku žiadanú na celom svete, ktorá prebieha v krajinách severnej pologule na jar a v krajinách južnej pologule na jeseň v presne zadaných termínoch. DSD II platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú na prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole bez vykonania ďalších skúšok. Okrem toho je uznávaný aj v kruhoch nemeckého priemyslu a je v nich často považovaný za dôkaz pokročilých znalostí nemeckého jazyka. Skúška je nemeckou stranou organizovaná úplne bezplatne a doklad o skúške Nemeckého jazykového diplomu je nemeckým dokumentom, ktorý podpíše a odovzdá žiakom veľvyslanec Nemecka.

Počet študentov s DSD diplomom

Bilancia odovzdaných diplomov DSD na našom gymnáziu je pekná. Nemecký jazykový diplom DSD II získalo 88 žiakov a od školského roku 2013/2014 sa skúšky DSD I zúčastnilo 104 žiakov, z toho 68 žiakov úspešne zvládlo úroveň B1 a 38 žiakov úroveň A2. Získané diplomy otvárajú našim žiakom dvere pri programoch Erasmus počas štúdia na vysokej škole, ale aj pri uplatnení na trhu práce.