Imatrikulácia 2019

Konečne sú gymnazisti!

Naši prváci dnes, 18. 11. 2019, oficiálne vstúpili  do radov študentského stavu gymnaziálneho! Nech sa im na našej škole darí, nech sú úspešní, nech zapadnú do kolektívov, nech si navzájom pomáhajú a nech prežijú šťastné obdobie štyroch rokov v kruhu študentov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov našej školy.

prajeme im všetko dobré!

Autori fotografií: Ing. V. Špak, M. Minďár 2.A