ALUMNI KLUB

pre absolventov, zamestnancov a priaznivcov školy

Vážení absolventi, milí priatelia,

v súčasnosti je bežné, že školy sa snažia sledovať osud svojich absolventov. Zakladajú alumni kluby, prostredníctvom ktorých s nimi udržiavajú kontakt.

Cieľom Alumni klubu GPH je podporovať kontakty a rozvíjať vzťahy medzi absolventmi, zamestnancami, študentmi a priateľmi školy, zvýšiť informovanosť o aktivitách školy, podporovať pozitívnu prezentáciu školy na verejnosti a zbierať údaje o profesionálnom pôsobení svojich absolventov. Je to vzájomný vzťah – škola o sebe informuje a pozýva k účasti na podujatiach a aktivitách, ktoré realizuje. Absolventi zase prinášajú svoje osobné skúsenosti, ktoré od skončenia štúdia v profesionálnom a osobnom živote nadobudli. Škola si tak na základe ich skúseností môže vylepšovať svoj profil a využiť ich podporu.

Veríme, že založením Alumni klubu GPH vznikne združenie ľudí, ktorí chcú sledovať činnosť a smerovanie školy, prípadne ho ovplyvňovať a zlepšovať jej postavenie. Zároveň veríme, že tento klub prinesie mnoho zaujímavých a príjemných stretnutí ľudí, ktorých spája vzdelanie i záujmy a majú si čo povedať k rôznym vedeckým, spoločenským, športovým, kultúrnym či iným témam. Založíme tak tradíciu a očakávame, že prinesie radosť a úžitok všetkým.

Klub chce osloviť nielen absolventov, ale aj zamestnancov školy, pedagógov, ktorí roky pôsobili na GPH a sú profesionálne i osobne neodmysliteľne previazaní s touto inštitúciou. A samozrejme, Alumni klub GPH je otvorený aj ďalším – priateľom a sympatizantom. Chceme vytvoriť náležitý priestor, kde sa môžu na neformálnej úrovni stretávať absolventi významnej vzdelávacej inštitúcie a zároveň budú môcť udržiavať kontakty so svojou alma mater, spolužiakmi, pedagógmi, kolegami, ale aj s priateľmi a priaznivcami školy.

Som absolvent/absolventka

Alumni klub GPH je neformálnym združením. Členstvo je dobrovoľné a nezáväzné. V prípade, že máte záujem registrovať sa, vyplňte prihlášku.

Kto sa môže stať členom klubu?

  • Absolvent školy
  • Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci
  • Priateľ školy – podporovatelia v rôznych oblastiach a sympatizanti

Výhody členstva v Alumni klube – pozvania na akcie organizované GPH, informácie o udalostiach školy, účasť na realizovaných podujatiach pre členov klubu.


    Polia označené hviezdičkou sú povinné.
    Súhlasím s použitím mojich údajov pre potreby Alumni Klubu GPH

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.