Denný IT Tábor na GPH

O TÁBORE

Každoročne naša škola organizuje záverom letných prázdnin pre deti základných škôl týždeň v dennom IT tábore.

Tábor sa koná v posledný augustový týždeň, kedy sú už deti a ich rodičia vyčerpaní vo vymýšľaní programu na prázdniny. Tábor sa realizuje v budove školy, v jej učebniach informatiky, na školskom dvore, v telocvični a v parku pri škole. Vlastne, celá škola patrí deťom a ožíva ich vravou.

Pozrite si fotogalériu z IT tábora 2021 >>>>>

Pozrite si dokumentárny film o tábore natočený jeho učastníkmi, žiakmi základných škôl:

AKTIVITY PRE DETI

Program IT Tábora je pre deti vždy nabitý. Učíme sa programovať roboty LEGO® MINDSTORMS®. Oboznamujeme sa zo základmi programovacieho jazyka Python, vytvárame aplikácie pre operačný systém Android a programuje hardvér – micro:bity. Budeme programovať Rasbery PI. Samozrejme nám nechýba ani kreativita, a preto sa stávame aj grafickými dizajnérmi.

V chémii odhaľujeme tajomstvá sopky, či zmiešavame chemikálie. Skúmame rôzne fyzikálne javy, učíme sa ako funguje elektrický odpor a žiarovka. Biológia nás zaujme skúmaním buniek, robíme si herbár rastlniek. Vytvárame 3D predmety a potom si ich vytlačíme na 3D tlačiarni. Športujeme v telocvični a na školskom dvore. Počas tábora sa zúčastňujeme na ping-pongovom turnaji. Samozrejme, všetky tieto aktivity prinesú verejnosti IT správy, na ktorých pracuje mladá redakčná rada IT Tábora. Neváhajte a príďte k nám užitočne stráviť koniec prázdnin, nájsť si nových kamarátov a spoznať život na našej škole.  

DENNÝ IT TÁBOR 2022

KEDY A KDE?

Od 22. – 26. 8. 2022 na Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce. Program je zabezpečený od 7.45 do 15.30 hod.

KTO?

Žiaci 4. až 9. ročníka základných škôl.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Svoje deti môžete prihlasovať prostredníctvom stránky:

Prihlasovanie na IT tábor 2022>>>>

POPLATOK A ÚHRADA

Prihlásenie a úhrada poplatku do 20. 8. 2022
IBAN: SK14 0200 0000 0018 6402 0759 Do správy pre prijímateľa vložte: „IT tábor, meno a priezvisko dieťaťa“. Limit: 70 nádejných budúcich programátorov a vedcov Poplatok: 65€, (13€ na deň). V poplatku je zahrnuté kompletné stravovanie počas tábora a poplatok za tričko (desiata, obed, olovrant, pitný režim, táborové tričká, materiál na odborné a voľnočasové aktivity atď.)

Prehlásenie rodiča – COVID>>>

Súhlas so spracovaním údajov – GDPR>>> 

Pokyny pred nástupom na IT tábor

KONTAKT

RNDr. Mária Spišáková, vedúca tábora
e-mail: gph@gphmi.sk
telefón: 056 – 64 230 97
Adresa: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce