Súťaž v programovaní iGPH boj

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

iGPH boj je súťaž v programovaní v jazyku Python, Imagine alebo v jazyku Scratch, ktorú organizuje PK informatiky v našej škole. Je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl, žiakom kvarty, kvinty, sexty a septimy v 8-ročných gymnáziách a žiakom 1. a 2. ročníka stredných škôl.

Súťaží sa v 2 kategóriách:

  • 1. kategória – mladší žiaci – 8. a 9. roč. ZŠ a príslušné triedy 8-roč. gymnázia
  • 2. kategória – starší žiaci – študenti 1. a 2. ročníka SŠ a príslušné triedy 8-roč. gymnázia

Súťaž prebieha prezenčnou formou. Súťažia jednotlivci v dvoch kolách. Úlohou žiakov v prvom kole je vyriešiť v stanovenom čase štyri jednoduché súťažné úlohy pri počítačoch zamerané na programovanie. V druhom kole žiaci riešia logické úlohy zamerané na algoritmické myslenie.

Ukážky predchádzajúcich príkladov a ich riešení nájdete na stránke:

http://old.gphmi.sk/igepehaboj.html

TERMÍN SÚŤAŽE

Súťaž sa uskutoční
dňa 21. 2. 2024 od 8.30 v priestoroch našej školy na 2. poschodí v učebniach informatiky.
Všetci záujemci o programovanie sú vrelo pozvaní!

iGPH BOJ 2024

KEDY A KDE?

Pozývame všetkých záujemcov z radov žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka SŠ a príslušných ročníkov 8-ročného gymnázia na súťaž v programovaní v Pythone alebo v  Scratchi.

Súťaž sa uskutoční 21. 2. 2024 od 8.30 v našej škole.

KTO?

Žiaci 8. až 9. ročníka základných škôl  a žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročného gymnázia.

KONTAKT

RNDr. Mária Spišáková,
e-mail: spisakov@gphmi.sk
telefón: 056 – 64 230 97
Adresa: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce

AKO SA PRIHLÁSIŤ?


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.