iGPH Boj 2018 – rekapitulácia

iGPH Boj 2018 – rekapitulácia

Dňa 20. 2. 2018 sa na našej škole uskutočnil 10. ročník súťaže v programovaní iGPH Boj 2018.

Autorkami úloh sú p. Zuzana Tomková a p. Mária Spišáková – programátorské úlohy a p. Lucián Gonda – logické úlohy.

Na súťaži sa zúčastnilo sa 22 žiakov zo 6 škôl z Michaloviec a z Košíc. Nížšiu účasť súťažiacich mala za následok chrípková epidémia a chrípkové prázdniny, ktoré boli vyhlásené na niektorých michalovských školách. Súťažiaci preukázali veľké zanietenie a veľké znalosti v programovaní. Programovali v jazyku Imagine a Python Súťažilo sa v 2 kategóriách a v dvoch kolách.

V prestávke, počas čakania na výsledky sa súťažiacim prihovoril prodekan SjF TUKE pán doc. Ing. Ján KRÁĽ, PhD., ktorý predstavil súčasnosť fakulty, možnosti štúdia a perspektívu absolventov školy.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a všetkým zúčastneným opravovateľom a hosteskám za účinnú pomoc.

Znenia úloh pre mladších žiakov

Znenia úloh pre starších žiakov

Logické úlohy – zadania

Logické úlohy – riešenia

Výsledky starší žiaci

Výsledky mladší žiaci

Fotogaléria