Rozvrh hodín

Rozvrhy hodín pre jednotlivé triedy 1. – 4. ročníka pre školský rok 2020/2021  ročníky  sú zverejnené na Edupage školy https://gphmi.edupage.org/.