Centrum popularizácie fyziky

ScienceOpenLab

Gymnázium Pavla Horova jedinečné Centrum na popularizáciu fyziky na východnom Slovensku.

Vyskúšajte v našich  priestoroch zážitkovú formou  fyzikálnych experimentov zameraných na modelovanie prírodných javov, premeny energie v prírode a využívanie fyzikálnych poznatkov v živote.

Logo

Popularizačné aktivity

Podľa ponuky Science OpenLabu sa záujemcovia môžu prihlasovať cez registračný portál na workshopy.

V prvom roku existencie centra ponúkame osem tematických okruhov fyziky:

  1. Elektrostatika a elektrický prúd
  2. Akustika
  3. Magnetizmus
  4. Mechanické vlnenie
  5. Hydromechanika
  6. Termodynamika
  7. Optika
  8. Hry, ktoré pomôžu školákom pri učení fyziky (priestory IT Lab Creativity)

Realizujeme zaujímavé prednášky na dané témy zamerané na astronómiu, astrofyziku, environmentálnu fyziku, obnoviteľné zdroje energie a pod.
Výstupom z aktivity budú podcastové záznamy z prednášok prístupné na podcastovom kanáli školy.

Záujemcovia z radov žiakov základných škôl strávia jeden deň v Centre pre popularizáciu fyziky s možnosťou realizácie aktivít vo všetkých troch Science OpenLaboch, v ktorých absolvujú riadne hodiny laboratórnych cvičení na zvolené témy portfólia, ktoré ponúkame na prihlasovacom portáli centra.

Učitelia môžu zdieľať svoje skúsenosti s kolegami v rámci workshopov a prednášok. Počas školení sa vytvorí videozáznam experimentu, ktorý následne môžu kolegovia zopakovať a tak sa navzájom inšpirovať, aby sa postupne z centra popularizácie stalo centrum pre učiteľov fyziky z regiónu.

V prvom roku existencie centra  realizujeme školenia pre učiteľov s tematikou metodík pre využívanie počítačom podporovaného laboratória a pre využívanie počítačových hier vo vyučovaní fyziky. Metodiky budú zamerané na bádateľsky orientované vyučovanie (žiak preberá adekvátnu zodpovednosť za svoje učenie, v takomto učebnom procese prevláda skúmanie objektov a javov pomocou praktických činností, úloha tvoriť informácie a pochopiť vzťahy je prenesená na žiakov, učiteľ je ten, kto má nájsť optimálne spôsoby, akými zapojí žiakov do rôznych činností, v ktorých žiaci využijú svoje vedomosti).

Vedecké divadlo – inšpirácia z vedeckého centra Vida v Brne. Pripravujeme predstavenie pre verejnosť, v ktorom budú demonštrované rôzne fyzikálne javy tak, aby vytvorili os príbehu a previedli divákov zaujímavými a jednoduchými experimentami a nenásilnou formou vysvetlili ich fungovanie a prínos pre ľudstvo.

V rámci popularizácie prírodovedného vzdelávania prebehne realizácia zaujímavých fyzikálnych experimentov prístupná pre širokú verejnosť
na námestí v Michalovciach.

Naša škola dlhoročne realizuje denný letný IT tábor pre žiakov základných škôl. Súčasťou aktivít sú aj zaujímavé pozorovania a pokusy vo fyzikálnom laboratóriu. Tieto pozorovania a pokusy sa budú realizovať vo vytvorenom Science Open Labe a budú ich viesť študenti našej školy pod vedením našich učiteľov fyziky.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prihlasovací formulár na workshopy