ucimenadialku
Novinky
učímenadiaľku.sk

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj  oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách…Čítaj viac