Médiá o nás

Príspevky v televíziách

Pozrite si príspevky o našej škole, ktoré boli uverejnené v rôznych médiách:

13.01.2022 Storočnica Gymnázia Pavla Horova Noviny Mistral 13.1.2022

13.01.2022 TV Mistral, Lujza Lea Lavriková 1.B, strieborná medaila IJSO Noviny Mistral 13.1.2022 – YouTube

13.01.2022 Diamantová cena DofE, Lídri z DofE škôl spoznávajú sami seba 

12.01.2022 Zuzana Kačkošová 1.B, Olympiáda kritického myslenia, https://www.okm.sk/sutaz/ 

28.12.2021 Strieborná medaila na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov  – Lujza Lea Lavriková https://www.minedu.sk/mladi-slovenski-vedci-ziskali-na-medzinarodnej-sutazi-5-striebornych-a-4-bronzove-medaily/?fbclid=IwAR1gDv827HDcgoBQSbTYJDIIOk8dfLFeNXDJg2EBMVjMXLfzy86JBXXNdK4

1.12.2021 20 najlepších študentov v kraji a medzi nimi títo Michalovčania https://michalovce.dnes24.sk/20-najlepsich-studentov-v-kraji-a-medzi-nimi-tito-michalovcania-404482

30.11.2021 Словакия заняла призовые места в конкурсе МГУ имени М.В. Ломоносова «Читайте Ф.М. Достоевского!» (rcvkba.sk)

25.11.2021 TV Mistral – Reserata pre Futuro https://youtu.be/0XL14eTGt00

23.11.2021 Dvadsiatka najlepších študentov v kraji získala ocenenie- https://web.vucke.sk/sk/novinky/dvadsiatka-najlepsich-studentov-kraji-ziskala-ocenenie.html 

23.11.2021 Partnerstvo bez hraníc – EFFUSE – https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/25885/

13.11.2021 Projektový deň – Bezpečne v triede aj na internete – http://eduma.sk/co-priniesli-skolam-projektove-dni-na-prevenciu-sikany-a-kybersikany/

1.10.2021 Stretnutie priaznivcov turistiky- dvojtýždenník Michalovčan s. 8 https://www.michalovce.sk/userfiles/file/Michalov%C4%8Dan/2021/michalovcan_20.pdf

29.8.2021 IT tábor GPH https://www.facebook.com/watch/?v=565278114912245

24.6.2021 Dažďová záhrada TV Mistral https://www.facebook.com/TVMistral/videos/325630012482068

16.6.2021 Rekonštrukcia na SŠ v KSK TV Mistral https://www.facebook.com/TVMistral/videos/172565831412049

10.6.2021 a 29.4.2021 Veľkokapacitné očkovacie centrum na GPH  https://www.facebook.com/TVMistral/videos/2994751787448987https://www.facebook.com/TVMistral/videos/295550885606

11.12.2020 Európsky deň jazykov 2020 https://www.statpedu.sk/sk/sutaze/europsky-den-jazykov/

3.12.2020: Oprava fasády a zvodov na budove školy TV Mistral https://youtu.be/B8SbxtcjS1Y

2.12.2020: Nadácia Dionýza Ilkoviča – Mária Spišáková, finalistka ceny Dionýza Ilkoviča. Aktivity Nadácie sú zamerané na pedagógov, nepedagogických pracovníkov a žiakov, ktorí rozvíjajú mimoškolskú činnosť na základných a stredných školách najmä v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Ciele nadácie sú oceňovanie výnimočných osobností, popularizácia učiteľského povolania a prírodných vied, podpora rozvoja mimoškolskej činnosti, podpora žiakov a pedagógov v účasti na medzinárodných súťažiach v oblasti prírodných vied.         https://www.nadaciadi.sk/pribehy-ucitelov/maria-spisakova-finalistka-cdi-2020/

12.11.2020: TV Mistral – Národná cena kariérového poradenstva 2020 https://youtu.be/90XIG8Be6LM

30.10.2020: MŠVVaŠ SR – Národná cena kariérového poradenstva 2020 https://www.minedu.sk/pandemia-ako-impulz-pre-inovacie-v-karierovom-poradenstve-na-slovensku/,  Euroguidance https://www. euroguidance.sk/nckp/ocenenia/

6.10.2020 Code Week/ Smart home with micro:bit  https://codeweek.eu/view/290004/smart-home-with-microbit

2.9.2020: Noviny Mistral – Otvorenie školského roka 2020/2021 (TV Mistrál): https://www.facebook.com/128413117229133/posts/4289500751120328/ 

2.9.2020: FB stránka Košický kraj – plný inšpirácie (KSK): https://www.facebook.com/588989111148781/posts/3582417598472569/

28.8.2020: Noviny Mistral – reportáž o našom letnom IT tábore 2020 (TV Mistrál): https://www.facebook.com/watch/?v=672224936713824&extid=tsOQgt25L1aavset

25.5.2020: Noviny Mistral – reportáž o dospelosti v čase korona krízy (TV Mistrál): https://www.facebook.com/watch/?v=284767185893582&extid=XgWVcpCwCy6UNrUp

2.1.2020: Noviny Mistral – reportáž o prezentácii stredných škôl a novej klubovni na GPH (TV Mistrál): https://www.facebook.com/watch/?v=964175913982240&extid=ykDYYVOh2ZyHVNJS

27.12.2019: Noviny Mistrál – reportáž o Dni otvorených dverí v najstaršom gymnáziu v regióne (TV Mistrál):  https://www.facebook.com/watch/?v=574164273419760&extid=rAiXjc38FCX5YrGe

24.10.2019: Noviny Mistral – Reportáž o prvom ročníku súťaže GPH Lego Race (TV Mistrál 11:49): https://youtu.be/PxBJJn5Mt5M?t=708

28.8.2019: Noviny Mistral – Reportáž o IT tábore na GPH (TV Mistrál 13:34): https://youtu.be/zqqf5w0M_3g?t=814 

14.2.2019: Novin Mistral – Správa o zasadaní Modelového parlamentu OSN na našej škole (TV Mistrál 11:23): https://youtu.be/P6ySdijCDGw?t=683

29.11.2018: Noviny Mistral – Záznam z Veľtrhu vysokých škôl na GPH (TV Mistral 13:40 – 18:20): https://youtu.be/jj0CCw5ae_g?t=824

29.11.2018: Noviny Mistral – Záznam z besedy predsedu KSK pána Rastislava Trnku so študentmi gymnázií (18:20 – 19:50): https://youtu.be/jj0CCw5ae_g?t=1105

8. 11. 2018: Noviny Mistral – Reportáž o akcii KSK „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, v ktorej sa nachádzajú všetky stredné školy regiónu: https://youtu.be/_cHWbxTTZYc?t=1002

2. 11. 2018: Vzťah Ahoj Slovensko, o našich kolegov Mgr. Matejovi Strjakovi, PhD.:  http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/171202?fbclid=IwAR2AtWbvUEC_bqU8E4x2MsyR_TJ06yoa_NLawKrrqAvz46dyB5X#4Gh7SC9 

25. 10. 2018: Noviny Mistral o Európskom týždni programovania na našej škole: https://youtu.be/dRCneROOJhw?t=171

4. 10. 2018: Majsterka sveta v silovom trojboji – Ema Mišovčíková 1.D: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/1003267

13.9.2018:  TV Mistral o GPH (od 16:03 min) Letná škola v Oxforde 2018

31.5.2018:  KOŽaZ (Kurz ochrany života a zdravia) 3. ročník GPH v TV Mistral (8:30 – 10:40 min)

19.4.2018: Ponúkame záznam o histórii našej školy odvysielanej v relácii Ahoj Slovensko (od 35:45 min). Ďakujeme Dr. A. Hnáthovi za sprevádzanie historických škôl a nášmu absolventovi M. Tokárovi za reportáž v RTVS. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/154246#2286

12.4.2018:  GPH v Novinách Mistral: Návšteva predsedu KSK na GPH (od 3:30 min) Sára Belejová 4.A v súťaži Čo vieš o hviezdach (od 17:34 min)

4. 11. 2017: Videovizitka p. Jozefa Smreka – nominanta na Cenu Ilkoviča  – Cena Dionýza Ilkoviča je určená pre učiteľov aj nepedagógov, ktorí sa na základných a stredných školách venujú mimoškolskej činnosti v predmetoch matematika, fyzika, chémia alebo informatika. Pozrite sa na videovizitku Jozefa Smreka z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, ktorý je jedným z troch finalistov prvého ročníka ocenenia. S talentovanými mladými fyzikmi, získal už množstvo medailí a každoročne reprezentujú Slovensko na medzinárodných súťažiach. Ocenenie Cena Dionýza Ilkoviča vyhlásila slovenská IT spoločnosť PosAm, ktorá dlhé roky podporuje aktivity v oblasti vzdelávania.

26. 10. 2017: Správy TV Mistral – Správna voľba povolania >>>>

26. 10. 2017: Správy TV Mistral – GPH stále IN>>>>

26. 11. 2017: Správy TV Mistral – Akadémia ku 95. výročiu Gymnázia P. Horova>>>

19. 10. 2017:  Relácia Šport v TV Mistral >>>>

12. 10. 2017: Relácia v TV Mistral ku 95. výročiu založenia školy >>>>

13.7. 2017: TV Mistrál: Rozhovor s našou novou pani riaditeľkou v regionálnej televízii Mistral  >>>

5. 2. 2015:  TV Mistral o talentoch na GPH >>>>  – Martina Podžubanová, Jana Barátová, Marek Bašista, Štefan Selepko

Články o škole

Prečítajte si články o našej škole, ktoré boli uverejnené v rôznych médiách, resp. pozrite videá v médiách:

13.11.2020 Dvojtýždenník Michalovčan str.4  michalovcan_23

18.6.2020: Michalovskí gymnazisti vyčarili úsmev na tvárach seniorov (Pravda): https://uzitocna.pravda.sk/seniori/clanok/555713-michalovski-gymnazisti-vycarili-usmev-na-tvarach-seniorov/

25.10.2019: Noviny Michalovčan v článku „Vedia Lego roboty hrať futbal?“ o prvom ročníku súťaže GPH Lego Race, na str. 4

15.2.2019: Portál KSK uverejnil článok o zasadaní Modelového parlamentu UN 

4.1.2019: Tri najlepšie slovensko-francúzske projekty, Michalovčan 1/2019, str. 6

9. 11. 2018: Správna voľba povolania – Michalovčan 23/2018

26.10.2018: Modelové zasadnutie OSN študentov – Michalovčan: 22/2018

12.10. 2018: Kristián Šalata reprezentoval Slovensko – Michalovčan: 21/2018

27.8.2018: Veľký úspech michalovského hráča: Predstavil sa v reprezentácii na majstrovstvách Európy – Michalovce 24

13.6.2018: Predseda KSK ocenil najlepších športovcov v rámci Dlhodobých športových súťaží KSK

11.5.2018: Napísali o nás: Michalovčan č. 10 (11. máj 2018) – zasadanie modelového parlamentu OSN

26.4.2018: Ste aj vy navždy spojený s touto školou? Zahrajte si KVÍZ o michalovskom gymnáziu

15. 1. 2018: Jozef Smrek – lovec fyzikálnych talentov, o našom kolegovi učiteľovi fyziky RNDr. Jozefovi Smrekovi – Eductech

22. 11. 2017: Článok o najlepších stredoškolákoch KSK v košickom Korzári >>>>

27. 10. 2017: Článok o jubilujúcej škole v miestnych novinách Michalovčan>>>> 

25. 10. 2017: Článok o vyučovaní informatiky na GPH počas 40 rokov >>>

9. 10. 2017: Osobné spomienky našej kolegyne M. Dományovej  na vyučovanie programovania a informatiky u nás, uverejnené na stránke SAV Bratislava>>>>

Článok v Korzári: dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20493564/gymnazium-pavla-horova-vychovava-talentovanych-a-uspesnych-ludi

Článok o nepríjemnom návrate z lyžovačky: topky.sk/cl/100370/1531073/Gymnazisti-z-Michaloviec-zazili-hororovy-navrat-z-lyzovacky–FOTO-nocnej-dramy–jeden-mrtvy-

Článok o vychýrených turistických aktivitách žiakov pod vedením pána profesora Jozefa Sibala: serbak.blog.sme.sk/c/365725/svetovy-den-turizmu-v-tatrach.html