Deň otvorených dverí na GPH

Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu 2019 a Deň otvorených dverí na GPH

Pozvánka

Pozývame Vás na podujatie Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu a Deň otvorených dverí, ktoré sa uskutoční na našej škole dňa ——————-.

Slávnostné otvorenie je naplánované na 9.00 hod.

Od 10.00 hod. do 11.30 hod. bude prebiehať prehliadka školy s predstavením jednotlivých vzdelávacích modulov a vyučovacích predmetov vo vybraných učebniach.

Zároveň sa uskutoční i diskusné fórum výchovných poradcov z jednotlivých základných škôl.

Program:

  • 9.00 – 10.00 hod. Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu (prezentácia stredných škôl z regiónu stredného Zemplína v športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach)
  • 10.00 – 11.30 hod. Deň otvorených dverí na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach (prehliadka priestorov a aktivít gymnázia pre žiakov základných škôl s pedagogickým dozorom)
  • 10.00 – 11.30 hod. Stretnutie predstaviteľov ÚPSVaR-u, stredných škôl a základných škôl s organizátormi v spoločenskej miestnosti gymnázia

Tešíme sa na Vás.

Riaditeľ školy a organizátorský tím