Národné porovnávacie skúšky SCIO

UROB PRVÝ KROK V ÚSTRETY SVOJMU SNU

Gymnázium Pavla Horova sa stalo testovacím centrom SCIO pre národné porovnávacie skúšky v roku 2012.

Scio je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa najmä poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania školám a jednotlivcom. Organizuje Národné porovnávacie skúšky (NPS), ktoré doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky vysokých škôl v Českej republike aj na Slovensku.

Národné porovnávacie skúšky, po česky Národní srovnávací zkoušky (NZS) nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na desiatky fakúlt VŠ.

Skúšky prebiehajú formou písomného testu v šiestich termínoch v roku v celej ČR a na Slovensku. Uchádzač sa musí prihlásiť na skúšky sám (on-line), Scio potom väčšine fakúlt automaticky posiela najlepší dosiahnutý výsledok.

Skúškami ročne prejde viac než 20 tisíc uchádzačov z ČR a SR.

Popis testov

V rámci NPS možno v súčasnosti využiť tieto testy:

Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) – v slovenskom jazyku. Tento test využíva spolu 41 fakúlt. Test je rozdelený do dvoch variantov : základný a rozšírený

Matematika – v slovenskom jazyku. Test z matematiky využíva asi 16 fakúlt. Východiskom pre prípravu testu sú osnovy predmetu matematika pre gymnáziá.

Cudzí jazyk – (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina) Test pozostáva z piatich častí : počúvanie, čítanie s porozumením, komplexné cvičenie, konverzácia a gramatika. Je potrebné vyriešiť 60 úloh za 60 minút .

Základy spoločenských vied (náuka o spoločnosti) – v súčasnosti len v češtine. V teste je spolu 60 úloh (na 60 minút) a skladá sa z troch častí : Spoločnosť a jedinec , Štát a právo , Hospodárstvo a svet

Prírodné vedy – v súčasnosti len v češtine : biológia, chémia, fyzika

Aktuálny zoznam skúšok nájdete na stránke: https://www.scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp

Termíny a testovacie miesta

Prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek termín. Ak prídete viackrát, započíta sa vám len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberiete v priebehu registrácie.

Školský rok 2021/2022:

Termín Uzávierka
11.12.2021  25.11.2021 VŠP, OSP, ZSV
4.2.2022 19.1.2022 VŠP, OSP, ZSV, MAT, GAP
5.3.2022 17.2.2022 VŠP, OSP, ZSV, MAT, AJ, GAP
2.4.2022 17.3.2022 VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, TESA
30.4.2022 14.4.2022 VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, ZSV ES, GAP, TESA
21.5.2022 5.5.2022 VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Aj, ZSV ES

Všetkým študentom, ktorí NPS budú absolvovať, držíme palce.

Ďalšie informácie o termínoch nájdete na stránke: https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp

A  https://www.scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp

Testovacie miesta na Slovensku sú: GPH Michalovce, Košice, Prešov, Poprad, Martin, ŽiIina, Banská Bystrica, Nitra Bratislava.

Ceny, poukazy a zľavy

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 21 eur.

V prihláške budete mať na výber z niekoľkých zostáv s doplnkovými službami (Štandard, Komplet… ). Výsledky všetkých sú plnohodnotné a rovnaké. Súčasťou Štandard a Komplet sú navyše doplnkové služby.

  • NPS Mini: 21 € = NPS z vybraného predmetu
  • NPS Standard: 29 € = NPS, Individuálna analýza, Predbežné výsledky
  • NPS Komplet: 39 € = NPS, Analýza, Predbežné výsledky, posielanie SMS o skúške, Certifikát

Na skúšky alebo prípravu na ne je možné uplatniť si sociálnu zľavu alebo zľavu pre účastníkov NPS z viacerých predmetov. Niektoré fakulty, ktoré vyžadujú povinnú účasť na NPS, poskytujú uchádzačom poukaz, ktorým je možné skúšky uhradiť. Viac o zľavách.

Aktuality SCIO