Národné porovnávacie skúšky SCIO

Naša škola sa stala testovacím centroom SCIO – pre národné porovnávacie skúšky, ktoré sú prostriedkom, ako sa dostať na vysokú školu v roku 2012.

Scio je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa najmä poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania školám a jednotlivcom. Organizuje Národné porovnávacie skúšky (NPS), ktoré doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky vysokých škôl v Českej republike aj na Slovensku.

Národné porovnávacie skúšky, po česky Národní srovnávací zkoušky (NZS) nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na desiatky fakúlt VŠ.

Skúšky prebiehajú formou písomného testu v šiestich termínoch v roku v celej ČR a na Slovensku. Uchádzač sa musí prihlásiť na skúšky sám (on-line), Scio potom väčšine fakúlt automaticky posiela najlepší dosiahnutý výsledok.

Skúškami ročne prejde viac než 20 tisíc uchádzačov z ČR a SR.

Popis testov

V rámci NPS možno v súčasnosti využiť tieto testy:

Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) – v slovenskom jazyku. Tento test využíva spolu 41 fakúlt. Test je rozdelený do dvoch variantov : základný a rozšírený

Matematika – v slovenskom jazyku. Test z matematiky využíva asi 16 fakúlt. Východiskom pre prípravu testu sú osnovy predmetu matematika pre gymnáziá.

Cudzí jazyk – (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina) Test pozostáva z piatich častí : počúvanie, čítanie s porozumením, komplexné cvičenie, konverzácia a gramatika. Je potrebné vyriešiť 60 úloh za 60 minút .

Základy spoločenských vied (náuka o spoločnosti) – v súčasnosti len v češtine. V teste je spolu 60 úloh (na 60 minút) a skladá sa z troch častí : Spoločnosť a jedinec , Štát a právo , Hospodárstvo a svet

Prírodné vedy – v súčasnosti len v češtine : biológia, chémia, fyzika

Aktuálny zoznam skúšok nájdete na stránke: https://www.scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp

Termíny a testovacie miesta

Prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek termín. Ak prídete viackrát, započíta sa vám len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberiete v priebehu registrácie.

V  tomto školskom roku sa NPS budú v Michalovciach  konať v 5 termínoch :

  • 2.2.2018 – piatok
  • 3.3.2018 – sobota
  • 29.3.2018 – štvrtok
  • 28.4.2018 – sobota
  • 26.5.2018 – sobota

Všetkým študentom, ktorí NPS budú absolvovať, držíme palce.

Ďalšie informácie o termínoch nájdete na stránke: https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp

Testovacie miesta na Slovensku sú: GPH Michalovce, Košice, Prešov, Poprad, Martin, ŽiIina, Banská Bystrica, Nitra Bratislava.

Ceny, poukazy a zľavy

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 17 eur (14 OSP a 10 ZSV v 1. termínu NPS).

V prihláške budete mať na výber z niekoľkých zostáv s doplnkovými službami (Štandard, Komplet… ). Výsledky všetkých sú plnohodnotné a rovnaké. Súčasťou Štandard a Komplet sú navyše doplnkové služby.

Na skúšky alebo prípravu na ne je možné uplatniť si sociálnu zľavu alebo zľavu pre účastníkov NPS z viacerých predmetov. Niektoré fakulty, ktoré vyžadujú povinnú účasť na NPS, poskytujú uchádzačom poukaz, ktorým je možné skúšky uhradiť. Viac o zľavách.