Testovanie SCIO

Testovanie SCIO

Dňa 2.3.2024 sa uskutočnili Národné porovnávacie skúšky na VŠ  v testovacom centre Gymnázia Pavla Horova.

Žiaci nielen nášho gymnázia si mohli preveriť svoje vedomosti zo Všeobecných študijných predpokladov, obecných študijných predpokladov, základov spoločenských vied, matematiky a cudzích jazykov – anglického jazyka.

Veríme, že všetci zúčastnení budú úspešní veľa úspechov všetkým . Najbližší testovací termín bude 23.3.2024.

Mgr. Erika Dudášová, kariérová poradkyňa