Revitalizácia športovísk Gymnázia Pavla Horova

Suma príspevku: 145 075 .- €

Obdobie: 03/2022 – 12/2023

Suma príspevku: 165 265.- €

Obdobie: 03/2022 – 12/2023