Nepedagogickí zamestnanci

Sekretariát

Asistentka riaditeľky Jozefína Hajduková tel: 056 – 64 230 97
e-mail: sekretariat@gphmi.sk

Ekonomický úsek

účtovníčka a hospodárka školy Ľudmila Popovičová e-mail: ludmila.popovicova@vucke.sk
personalistka školy Monika Kriššáková e-mail: krissakova@gphmi.sk
správca počítačovej siete: Ing. Stanislav Královský e-mail: skral@svsmi.sk

Technický úsek

vrátnik Miroslav Paluba
informátor Katarína Demská
školník Pavol Zuhan
údržbár Ladislav Dolinič
vedúca upratovačka Anna Kunčová
upratovačky Milada Ihnátová
Eva Kločanková
Ľubica Kostadinová
Alena Marciníková
Máryia Palubová
Mária Semjanová
Jana Vatahová

Školská jedáleň

vedúca školskej jedálne Vlasta Pavlová e-mail: pavlova@gphmi.sk
hlavná kuchárka Ľudmila Halasová
kuchárky Jana Kráľová
Jana Lašíková
pomocné kuchárky Jana Čeklovská
Ingrid Krišová
Dana Lazúrová
Horváthová