Nepedagogickí zamestnanci

Sekretariát

Asistentka riaditeľky Jozefína Hajduková tel: 056 – 64 230 97
e-mail: sekretariat@gphmi.sk

Ekonomický úsek

účtovníčka a hospodárka školy Ľudmila Popovičová e-mail: ludmila.popovicova@vucke.sk
personalistka školy Monika Kriššáková e-mail: krissakova@gphmi.sk

Technický úsek

správca IT Ing. Vladimír Špak
informátor/správca archívu Katarína Demská
školník Pavol Zuhan
údržbár/správca telocvične Ing. Marek Žofčák
upratovačky Anna Kunčová
Zuzana Staroňová
Ľubica Kostadinová
Alena Marciníková
Máryia Palubová
Renáta Kužmová
Jana Vatahová

Školská jedáleň

vedúca školskej jedálne Vlasta Pavlová e-mail: pavlova@gphmi.sk
hlavná kuchárka Ľudmila Halasová
kuchárky Jana Kráľová
pomocné kuchárky Jana Čeklovská
Ingrid Krišová
Dana Lazúrová
Lenka Horváthová