Pedagogickí zamestnanci

V školskom roku 2019/2020 je na Gymnáziu Pavla Horova zamestnaných 60 kvalifikovaných interných pedagogických zamestnancov (59 pedagogických zamestnancov, z toho  jeden lektor anglického jazyka a 1 odborný zamestnanec).

PK slovenského jazyka, umenia a kultúry (vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia)

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia, umenie a kultúra
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Starják Matej, Mgr., PhD. – vedúci PK SJL – DEJ starjak@gphmi.sk
2. Vasiľová Alena, PaedDr. SJL – HDV vasilova@gphmi.sk
3. Porvazníková Brigita, PhDr. SJL – NEJ porvaznikova@gphmi.sk
4. Štovková Slávka, Mgr. – garant za UKL SJL – UKL timkova@gphmi.sk
5. Košičanová Agáta, PhDr., PhD. ANJ – ESV kosicanova@gphmi.sk

PK anglického jazyka (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia)

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Bušaničová Katarína, Ing. , vedúca PK ANJ busanicova@gphmi.sk
2. Kertisová Jana ANJ – RUJ – DEJ kertisova@gphmi.sk
3. Košičanová Agáta, PhDr., PhD. ANJ – ESV kosicanova@gphmi.sk
4. Luteranová Anna, Mgr. SJL – ANJ luteranova@gphmi.sk
5. Salatková Katarína, Mgr. ANJ salatova@gphmi.sk
6. Herbecová Dagmar, Mgr. SJL – ANJ herbecova@gphmi.sk
7. Demková Natália, Mgr. ANJ demkova@gphmi.sk
8. Hospodárová Zlatica, Mgr. SJL – ANJ hospodarova@gphmi.sk
9. Ryniková Beáta, Mgr. ANJ-NEJ rynikova@gphmi.sk
10. Cymbal Johnny Christopher lektor ANJ cymbalme@yahoo.com

PK druhého cudzieho jazyka (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia)

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Žolnová Ľuboslava., vedúca PK RUJ – DEJ zolnova@gphmi.sk
2. Sušková Ľudmila, Mgr. (zástupkyňa RŠ) NEJ – SJL suskova@gphmi.sk
3. Želinská Viola, PhDr. DEJ – RUJ zelinska@gphmi.sk
4. Ďuríková Mária, Mgr. SJL – NEJ durikova@gphmi.sk
5. Gajdošová Alexandra, Mgr. ANJ – NEJ morozova@gphmi.sk
6. Nemcová Anna, Mgr., RUJ nemcova@gphmi.sk
7. Dorič Jordán, Mgr. FRJ – ANJ doric@gphmi.sk

PK MAT a INF (Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami)

vzdelávacia oblasť: matematika a práca s informáciami
p.č. Meno a priezvisko  kontakt aprobácia
1. Šariková Marianna, RNDr.,   vedúca PK sarikova@gphmi.sk MAT – CHE
2. Kunčová Jana,Mgr. kuncova@gphmi.sk MAT – FYZ
4. Hajdanka Ľubomír, PaedDr. hajdanka@gphmi.sk MAT – FYZ
5. Gonda Lucián, Mgr. gonda@gphmi.sk MAT – GEG
6. Süčová Alica, RNDr. sucova@gphmi.sk MAT – CHE
7. Spišáková Mária, RNDr., PhD. – garant za INF spisakov@gphmi.sk MAT – FYZ- INF
8. Tomková Zuzana, RNDr. tomkova@gphmi.sk MAT – INF
9. Nedelský Martin, Ing. nedelsky@gphmi.sk INF – PRO
10. Špak Vladimír, Ing. spak@gphmi.sk INF – PRO
11. Olšavová Katarína, Mgr., RŠ olsavova@gphmi.sk MAT – CHE

PK prírodovedných predmetov (Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda)

vzdelávacia oblasť: človek a príroda
p.č. Meno a priezvisko aprobácia kontakt
1. Semková Beáta, RNDr., vedúca PK MAT – CHE semkova@gphmi.sk
2. Jurištová Blanka, RNDr. – garant za BIO MAT – BIO juristova@gphmi.sk
3. Hajdanka Ľubomír, PaedDr. – garant za FYZ MAT-FYZ hajdanka@gphmi.sk
4. Ivanová Andrea, RNDr. BIO – CHE ivanova@gphmi.sk
5. Hajniková Andrea RNDr. BIO – CHE hajnikova@gphmi.sk
6. Dudášová Erika, Mgr. BIO – CHE dudasova@gphmi.sk
7. Virágová Erika, PaedDr. BIO – GEG viragova@gphmi.sk
8. Opalková Danka, RNDr. BIO – CHE opalkova@gphmi.sk
9. Bruňák Marcel, RNDr. FYZ – CHE brunak@gphmi.sk
10. Kunčová Jana, RNDr. MAT – FYZ kuncova@gphmi.sk
11. Smrek Jozef, RNDr. MAT – FYZ smrek@gphmi.sk
12. Pillár Peter, Mgr. BIO-TEV pillar@gphmi.sk
13. Gaľová Renáta, RNDr., zástupkyňa RŠ FYZ – CHE – INF galova@gphmi.sk
14. Spišáková Mária, RNDr., PhD. MAT-FYZ-INF spisakov@gphmi.sk

PK spoločenskovedných predmetov (vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty )

vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť, človek a hodnoty
p.č. Meno a priezvisko aprobácia kontakt
1. Želinská Viola, PhDr., vedúca PK DEJ – RUJ zelinska@gphmi.sk
2. Košičan Michal, PhDr., PhD. – garant za OBN DEJ – Politológia  kosican@gphmi.sk
3. Liščík Vladimír, Mgr. GEG – DEJ  liscik@gphmi.sk
4. Gonda Lucián, Mgr. MAT – GEG  gonda@gphmi.sk
5. Sibal Jozef, PaedDr. – garant za GEG MAT- GEG  sibal@gphmi.sk
6. Hirjak Vladimír, PhDr. DEJ – OBN  hirjak@gphmi.sk
7. Vasiľková Gabriela, PaedDr. TSV – OBN  vasilkova@gphmi.sk
8.  Palovčák Tomáš, Mgr. TSV – PSY palovcak@gphmi.sk
9. PaedDr. Vladimír Čan (zástupca RŠ) TSV – OBN can@gphmi.sk

PK telesnej výchovy a športovej výchovy (vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb)

vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Furda Eugen, Mgr., vedúci PK TSV – BIO furda@gphmi.sk
2. Holej Milan, Mgr. TSV – GEG holej@gphmi.sk
3. Palovčák Tomáš, Mgr. TSV – PSY palovcak@gphmi.sk
4. Pillár Peter, Mgr. TSV – BIO pillar@gphmi.sk
5. Vasiľková Gabriela, PaedDr. TSV – OBN vasilkova@gphmi.sk
6. Valisková Iveta, PaedDr. TSV valiskova@gphmi.sk

Školský psychológ

Mgr. Anna Matovičová

Konzultácie s rodičmi a žiakmi vo štvrtok 13.30-14.30 hod

Výchovný poradca

Mgr. Mária Ďuríková

Kariérový poradca

Mgr. Erika Dudášová