Pedagogickí zamestnanci

V školskom roku 2019/2020 je na Gymnáziu Pavla Horova zamestnaných 60 kvalifikovaných interných pedagogických zamestnancov (59 pedagogických zamestnancov, z toho  jeden lektor anglického jazyka a 1 odborný zamestnanec).

PK slovenského jazyka, umenia a kultúry (vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia)

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia, umenie a kultúra
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Starják Matej, Mgr., PhD. – vedúci PK SJL – DEJ matejstarjak@centrum.sk
2. Vasiľová Alena, PaedDr. SJL – HDV alibabavasilova@gmail.com
3. Porvazníková Brigita, PhDr. SJL – NEJ bporvaznik@hotmail.com
4. Štovková Slávka, Mgr. – garant za UKL SJL – UKL stimkova@gmail.com
5. Košičanová Agáta, PhDr., PhD. ANJ – ESV akosicanova@gmail.com

PK anglického jazyka (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia)

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Bušaničová Katarína, Ing. , vedúca PK ANJ k_hajduckova@hotmail.com
2. Kertisová Jana ANJ – RUJ – DEJ janakertisova@centrum.sk
3. Košičanová Agáta, PhDr., PhD. ANJ – ESV akosicanova@gmail.com
4. Luteranová Anna, Mgr. SJL – ANJ a.luteranova@gmail.com
5. Salatková Katarína, Mgr. ANJ k.salatkova@gmail.com
6. Herbecová Dagmar, Mgr. SJL – ANJ herbecovadag@azet.sk
7. Demková Natália, Mgr. ANJ ndemkova5@gmail.com
8. Hospodárová Zlatica, Mgr. SJL – ANJ hosp.zlatica@gmail.com
9. Ryniková Beáta, Mgr. ANJ-NEJ beata.rynikova@centrum.sk
10. Cymbal Johnny Christopher lektor ANJ cymbalme@yahoo.com

PK druhého cudzieho jazyka (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia)

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Žolnová Ľuboslava., vedúca PK RUJ – DEJ zoluba@gmail.com
2. Sušková Ľudmila, Mgr. (zástupkyňa RŠ) NEJ – SJL suskova@gphmi.sk
3. Želinská Viola, PhDr. DEJ – RUJ viola.zelinska@centrum.sk
4. Ďuríková Mária, Mgr. SJL – NEJ mariadurikova@centrum.sk
5. Gajdošová Alexandra, Mgr. ANJ – NEJ gajdos.alex@gmail.com
6. Nemcová Anna, Mgr., RUJ anna.nemcova@mail.ru
7. Pavlovský Martin, Mgr. NEJ – DEJ martinpavlovsky48@gmail.com
8. Dorič Jordán, Mgr. FRJ – ANJ jordan.doric@gmail,com

PK MAT a INF (Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami)

vzdelávacia oblasť: matematika a práca s informáciami
p.č. Meno a priezvisko  kontakt aprobácia
1. Šariková Marianna, RNDr.,   vedúca PK mrnsarikova@gmail.com MAT – CHE
2. Kunčová Jana,Mgr. jkkuncova@gmail.com MAT – FYZ
3. Guľová Marta, Mgr. marta.gulova@centrum.sk MAT – FYZ
4. Hajdanka Ľubomír, PaedDr. l.hajdanka@gmail.com MAT – FYZ
5. Gonda Lucián, Mgr. gondaluc@gmail.com MAT – GEG
6. Süčová Alica, RNDr. alicasucova@zoznam.sk MAT – CHE
7. Spišáková Mária, RNDr. – garant za INF spisakov@gphmi.sk MAT – FYZ- INF
8. Tomková Zuzana, RNDr. tomkova.zuzka@gmail.com MAT – INF
9. Nedelský Martin, Ing. nedelsky@gphmi.sk INF – PRO
10. Špak Vladimír, Ing. spak@gphmi.sk INF – PRO
11. Olšavová Katarína, Mgr., RŠ olsavova@gphmi.sk MAT – CHE

PK prírodovedných predmetov (Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda)

vzdelávacia oblasť: človek a príroda
p.č. Meno a priezvisko aprobácia kontakt
1. Semková Beáta, RNDr., vedúca PK MAT – CHE beasemkova@gmail.com
2. Jurištová Blanka, RNDr. – garant za BIO MAT – BIO b.juristova@gmail.com
3. Hajdanka Ľubomír, PaedDr. – garant za FYZ MAT-FYZ l.hajdanka@gmail.com
4. Ivanová Andrea, RNDr. BIO – CHE aivanova@centrum.sk
5. Hajniková Andrea RNDr. BIO – CHE hajnikova.andrea1@gmail.com
6. Dudášová Erika, Mgr. BIO – CHE dudasovae@gmail.com
7. Virágová Erika, PaedDr. BIO – GEG erika.viragova@centrum.sk
8. Opalková Danka, RNDr. BIO – CHE dankaopalkova53@gmail.com
9. Bruňák Marcel, RNDr. FYZ – CHE marcelbrunak@outlook.sk
10. Kunčová Jana, RNDr. MAT – FYZ jkkuncova@gmail.com
11. Smrek Jozef, RNDr. MAT – FYZ smrekjozef@gmail.com
12. Pillár Peter, Mgr. BIO-TEV peterlami66@gmail.com
13. Gaľová Renáta, RNDr., zástupkyňa RŠ FYZ – CHE – INF galova@gphmi.sk
14. Spišáková Mária, RNDr. MAT-FYZ-INF spisakov@gphmi.sk

PK spoločenskovedných predmetov (vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty )

vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť, človek a hodnoty
p.č. Meno a priezvisko aprobácia kontakt
1. Želinská Viola, PhDr., vedúca PK DEJ – RUJ viola.zelinska@centrum.sk
2. Košičan Michal, PhDr. – garant za OBN DEJ – Politológia  mkosican@gmail.com
3. Liščík Vladimír, Mgr. GEG – DEJ  vladoliscik@centrum.sk
4. Gonda Lucián, Mgr. MAT – GEG  gondaluc@gmail.com
5. Sibal Jozef, PaedDr. – garant za GEG MAT- GEG  sibaljozef@centrum.sk
6. Hirjak Vladimír, PhDr. DEJ – OBN  alenahirjakova@centrum.sk
7. Vasiľková Gabriela, PaedDr. TSV – OBN  gabriela.vasilkova@gmail.com
8.  Palovčák Tomáš, Mgr. TSV – PSY t.palovcak@gmail.com
9. PaedDr. Vladimír Čan (zástupca RŠ) TSV – OBN can@gphmi.sk

PK telesnej výchovy a športovej výchovy (vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb)

vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Furda Eugen, Mgr., vedúci PK TSV – BIO tv.gphmi@gmail.com
2. Holej Milan, Mgr. TSV – GEG mholej@gmail.com
3. Palovčák Tomáš, Mgr. TSV – PSY t.palovcak@gmail.com
4. Pillár Peter, Mgr. TSV – BIO peterlami66@gmail.com
5. Vasiľková Gabriela, PaedDr. TSV – OBN gabriela.vasilkova@gmail.com
6. Valisková Iveta, PaedDr. TSV ivaliskova@gmail.com

Školský psychológ

Mgr. Anna Matovičová

Konzultácie s rodičmi a žiakmi vo štvrtok 13.30-14.30 hod

Výchovný poradca

Mgr. Mária Ďuríková

Kariérový poradca

Mgr. Erika Dudášová