Pedagogickí zamestnanci

V škole bolo v školskom roku 2015/2016 zamestnaných 70 kvalifikovaných interných pedagogických zamestnancov (z toho  jeden lektor anglického jazyka). Jeden pedagóg  je uvoľnený na výkon verejnej funkcie. Počet učiteľov s 1. kvalifikačnou skúškou je 24 a s druhou kvalifikačnou skúškou je 28. Počet učiteľov s vedecko-akademickou hodnosťou je 2.

 

PK slovenského jazyka a umenia a kultúry

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia, umenie a kultúra
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Starják Matej, Mgr., PhD. – vedúci PK SJL – DEJ matejstarjak@centrum.sk
2. Andreeva Helena, Mgr. SJL – FRJ helena.andreeva@centrum.sk
3. Vasiľová Alena, PaedDr. SJL – HDV vasilovaali@gmail.com
4. Porvazníková Brigita, PhDr. SJL – NEJ bporvaznik@hotmail.com
5. Bugriová Miroslava, PhDr. SJL – NEJ mbugriova@gmail.com
6. Košičanová Agáta, PhDr., PhD. – garant za UKL ANJ – ESV akosicanova@gmail.com
7. Michalka Anton, Mgr. DEJ – FIL anton.michalka@gmail.com
8. Slávka Štovková, Mgr. Slj – ETV stimkova@gmail.com

PK anglického jazyka

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Demková Natália Mgr., vedúca PK ANJ ndemkova5@gmail.com
2. Kertisová Jana ANJ – RUJ – DEJ janakertisova@centrum.sk
3. Košičanová Agáta, PhDr., PhD. ANJ – ESV akosicanova@gmail.com
4. Luteránová Anna, Mgr. SJL – ANJ luteranova@centrum.sk
5. Salatková Katarína, Mgr. ANJ k.salatkova@gmail.com
6. Herbecová Dagmar, Mgr. SJL – ANJ herbecovadag@azet.sk
7. Bušaničová Katarína, Ing. ANJ k_hajduckova@hotmail.com
8. Hospodárová Zlatica, Mgr. SJL – ANJ hosp.zlatica@gmail.com
9. Nikola Bursíková, Mgr. ANJ – FRJ  nikolabursikova@gmail.com
Mgr. Beáta Ryníková ANJ-NEJ beata.rynikova@centrum.sk
10. Cymbal Johnny Christopher lektor ANJ

PK druhého cudzieho jazyka

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Žolnová Ľuboslava., vedúca PK RUJ – DEJ zoluba@gmail.com
2. Andreeva Helena, Mgr. – garant za FRJ SJL – FRJ helena.andreeva@centrum.sk
3. Želinská Viola, PhDr. DEJ – RUJ viola.zelinska@centrum.sk
4. Ďuríková Mária, Mgr. SJL – NEJ mariadurikova@centrum.sk
5. Bugriová Miroslava, PhDr. SJL – NEJ mbugriova@gmail.com
6. Gajdošová Alexandra, Mgr. ANJ – NEJ gajdos.alex@gmail.com
7. Nikola Bursíková, Mgr. ANJ – FRJ  nikolabursikova@gmail.com
8. Nemcová Anna, Mgr. RUJ
10. Zimovčáková Simona, Mgr. RUJ – DEJ

PK MAT a INF (MAT, INF, IPE, INP, PRO)

vzdelávacia oblasť: matematika a práca s informáciami
p.č. Meno a priezvisko  kontakt aprobácia
1. Šariková Marianna, RNDr.,   vedúca PK mrnsarikova@gmail.com MAT – CHE
2. Kunčová Jana,Mgr. jkkuncova@gmail.com MAT – FYZ
3. Guľová Marta, Mgr. marta.gulova@centrum.sk MAT – FYZ
4. Hajdanka Ľubomír, PaedDr. l.hajdanka@gmail.com MAT – FYZ
5. Gonda Lucián, Mgr. gondaluc@gmail.com MAT – GEG
6. Süčová Alica, RNDr. alicasucova@zoznam.sk MAT – CHE
7. Spišáková Mária, RNDr. – garant za INF spisakov@gphmi.sk MAT – FYZ- INF
8. Tomková Zuzana, RNDr. tomkova@gphmi.sk MAT – INF
9. Nedelský Martin, Ing. nedelsky@gphmi.sk INF – PRO
10. Špak Vladimír, Ing. spak@gphmi.sk INF – PRO

PK prírodovedných predmetov II (FYZ)

vzdelávacia oblasť: človek a príroda
RNDr. Jozef Smrek, vedúci PK MAT – FYZ smrekjozef@gmail.com
PaedDr. Ľubomír Hajdanka MAT – FYZ l.hajdanka@gmail.com
RNDr. Marcel Bruňák  FYZ – CHE brunak@centrum.sk
Mgr. Marta Guľová  MAT-FYZ martagulova@centrum.sk
Mgr. Rudolf Holodňák  FYZ-CHE holodnak@centrum.sk
Mgr. Jana Kunčová  MAT-FYZ j.kuncova@centrum.sk

PK prírodovedných predmetov I (BIO, CHE)

vzdelávacia oblasť: človek a príroda
p.č. Meno a priezvisko aprobácia kontakt
1. Semková Beáta, RNDr., vedúca PK MAT – CHE beasemkova@gmail.com
2. Jurištová Blanka, RNDr. – garant za BIO MAT – BIO b.juristova@gmail.com
3. Ivanová Andrea, RNDr. BIO – CHE aivanova@centrum.sk
4. Hajniková Andrea RNDr. BIO – CHE hajnikova.andrea1@gmail.com
5. Dudášová Erika, Mgr. BIO – CHE dudasovae@gmail.com
6. Virágová Erika, PaedDr. BIO – GEG erika.viragova@centrum.sk
7. Opalková Danka, RNDr. BIO – CHE dankaopalkova53@gmail.com
8. Bruňák Marcel, RNDr. FYZ – CHE marcel.brunak@centrum.sk

PK spoločenskovedných predmetov (DEJ, GEG, OBN, ETV, NBV)

vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť, človek a hodnoty
p.č. Meno a priezvisko aprobácia kontakt
1. Hirjak Vladimír, PhDr., vedúci PK I- DEJ – Fil
2. Košičan Michal, PhDr. – garant za DEJ DEJ – Politológia  mkosican@gmail.com
3. Liščík Vladimír, Mgr. GEG – DEJ  vladoliscik@centrum.sk
4. Gonda Lucián, Mgr. MAT – GEG  gondaluc@gmail.com
5. Sibal Jozef, PaedDr. – garant za GEG MAT- GEG  sibaljozef@centrum.sk
6. Želinská Viola, PhDr. DEJ – RUJ  viola.zelinska@centrum.sk
7. Vasiľková Gabriela, PaedDr. TSV – OBN  gabriela.vasilkova@gmail.com
8. Michalka Anton, Mgr. DEJ – Fil  anton.michalka@gmail.com
9. Matovičová Anna, Mgr. PSY  annamatovicova@gmail.com
10. Palovčák Tomáš, Mgr. TSV – PSY  t.palovcak@gmail.com

Kabinet telesnej výchovy a športu

vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Furda Eugen, Mgr., vedúci PK TSV – BIO tv.gphmi@gmail.com
2. Holej Milan, Mgr. TSV – GEG mholej@gmail.com
3. Palovčák Tomáš, Mgr. TSV – PSY t.palovcak@gmail.com
4. Pillár Peter, Mgr. TSV – BIO peter.aris@post.sk
5. Vasiľková Gabriela, PaedDr. TSV – OBN gvasilkova@centrum.sk
6. Valisková Iveta, PaedDr. TSV ivaliskova@gmail.com

Školský psychológ

Mgr. Anna Matovičová

Konzultácie s rodičmi a žiakmi vo štvrtok 13.30-14.30 hod

Výchovný poradca

Mgr. Mária Ďuríková