Svet rozprávok ústami stredoškolákov

Svet rozprávok ústami stredoškolákov

Náš školský parlament nadviazal spoluprácu so školským parlamentom na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach a v marci, mesiaci knihy, sme sa rozhodli ponúknuť čítanie rozprávok pred popoludňajším odpočinkom detičkám v materskej škôlke na Masarykovej ulici v Michalovciach.

Škôlku navštívime každú marcovú stredu a v príjemnom prostredí strávime hodinku s roztomilými škôlkarmi, ktorí svojimi veselými očkami oceňujú náš záujem o nich. Sme radi, že im môžeme takto spríjemniť ich odpočinok a za krásny kontakt s detským svetom ďakujú Martina Gerberyová II.C, Anka Kováčová III.B, Laura Popjaková a Vanessa Kudelásová I.F, Tamara Svrčeková a Noemi Šiňanská I.C.