eTwinning projekt 2017/2018

V septembri 2017 sa Gymnázium Pavla Horova zapojilo do medzinárodného   programu eTwinningktorý sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.

Žiaci 3.E triedy: M. Bukovská, E. Čačková, A. Harbulová, M. Hisem, S. Jutková, I. Mihalčová, M. Ondo-Eštok, K. Paulová, P. Pempek, S. Perunko, K. Petrová, L. Šestáková, B. Záhorčáková a A. Záhorská sa pod vedením prof. N. Demkovej stali partnermi medzinárodného projektu s názvom: Are we different or similar?

Zadelení do medzinárodných skupín pozostávajúcich zo žiakov z Francúzska, Švédska, Poľska a Slovenskaspolu komunikovali cez sociálne siete   a plnili dané zadania v chránenej virtuálnej učebni TwinSpace. Po tom, čo sa žiaci navzájom predstavili v krátkych videách, pracovali počas celého školského roka na témach: Politika, ekonomika a sociálne vzťahy mojej krajiny a Tradície a zvyky našich krajín.Spoluprácou v skupinách si žiaci precvičovali jazykové, počítačové a sociálne kompetencie.

Partneri projektu sa tešia získaným podnetným skúsenostiam a novým zážitkom. Hmotným výstupom tohto projektu je súbor prezentácií, ktoré si môžete prezrieť tu: link.Projekt bol oficiálne ukončený 30. mája. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie budúce projektové výzvy.

Prezentácie projektu