BEEING  A TEEN IN EUROPE

BEEING  A TEEN IN EUROPE

Naša škola sa opäť stáva súčasťou Európskej komunity škôl eTwinning na Slovensku. 26 žiakov z 1. a 2. ročníka našej školy sa zapojilo do projektu BEEING  A TEEN IN EUROPE. Je to projekt, ktorý budeme realizovať na platforme eTwinning, čiže v elektronickom prostredí v spolupráci s Francúzskou a Chorvátskou strednou školou. Žiaci si budú so svojimi rovesníkmi v zahraničí vymieňať svoje skúsenosti a názory na rôzne témy plnením zadaných úloh formou online rozhovorov, vyučovacích hodín a mailov  vo Francúzsku a Chorvátsku.

Cieľom projektu je precvičovať a zlepšovať jazykové, sociálne a IKT kompetencie našich žiakov, spoznať nových ľudí, vytvárať nové priateľstvá a rozširovať svoje obzory 🙂

Mgr. Natália Demková, koordinátorka projektu

eTwinning certifikát