Kariérový poradca

Mgr. Erika Dudášová

dudasovae@gmail.com

Konzultačné hodiny
Utorok 9:45 – 11: 55
Streda 08:45 – 9:35
14:25 – 15:10
po vzájomnej dohode s rodičmi e-mailom
Kontakt karier.poradca@gphmi.sk

Aktivity kariérového poradcu

Kariérový poradca poskytuje služby pre žiakov a rodičov pri výbere ďalšieho štúdia alebo v hodného výberu povolania. Jeho aktivity sú organizovanie návštev veľtrhov práce, organizovanie Veľtrhu vysokých škôl. ktorý každoročne organizujeme u nás a zabezpečovanie komunikácie s vysokými školami.

Aktuálne informácie o aktivitách