SCIO Národné porovnávacie skúšky

Scio je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania. Organizuje Národné porovnávacie skúšky, ktoré doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky vysokých škôl v Českej republike aj na Slovensku.

V oblasti educational measurement (merania výsledkov vo vzdelávaní) sa pohybuje už od roku 1996. Jednou z prvých inovácií, ktorú Scio prinieslo do českého a slovenského vzdelávania, bol test všeobecných študijných predpokladov, ktorý znamenal nový rozmer posudzovania vzdelávacích výsledkov nielen podľa toho, čo sa deti naučili v škole, ale aj podľa predpokladov, ktoré na vzdelávanie majú. Viac o spoločnosti SCIO>>> 

Kedy a kde skúšky prebehnú?

Prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek termín. Aj pred podaním prihlášky na samotnú školu. Ak prídete viackrát, započíta sa vám len najlepší výsledok. Test si tak môžete vyskúšať bez rizika.

Miesto, formu aj termín si vyberiete počas prihlášky. Kedykoľvek potom budete mať prístup

do osobného profilu s prehľadom a editáciou skúšok.

Vo všetkých termínoch si môžete vybrať aj online skúšku. Formu si budete môcť po prihlásení aj dodatočne sami zmeniť.

Prihlásenie (scio.sk)

Skúška  Uzávierka         Predmety

  1. 12. 2021 25. 11. VŠP, OSP, ZSV
  2. 2. 2022 19. 1. VŠP, OSP, ZSV, MAT, GAP
  3. 3. 2022 17. 2. VŠP, OSP, ZSV, MAT, AJ, GAP
  4. 4. 2022 17. 3. VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, TESA
  5. 4. 2022 14. 4. VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, ZSV ES, GAP, TESA
  6. 5. 2022 5. 5. VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, Aj, ZSV ES

Všetky informácie nájdete na stránke:  https://www.scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp

Ceny a platby  

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 21 eur.

V prihláške budete mať na výber z niekoľkých zostáv. Výsledky všetkých sú plnohodnotné a rovnaké. Súčasťou Standard a Komplet sú navyše doplnkové služby.

  • NPS Mini: 21 € = NPS z vybraného predmetu
  • NPS Standard: 29 € = NPS, Individuálna analýza, Predbežné výsledky
  • NPS Komplet: 39 € = NPS, Analýza, Predbežné výsledky, posielanie SMS o skúške, Certifikát

Na skúšky alebo prípravu  je možné uplatniť si sociálnu zľavu. Niektoré fakulty, ktoré vyžadujú povinnú účasť na NPS, poskytujú uchádzačom poukaz, ktorým je možné skúšky uhradiť. Viac o zľavách.

Popis a ukážky testov: https://www.scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp

Celé testy z posledných NPS nájdete pri každom testu na stiahnutie. Môžete sa tiež pozrieť na prehľad platené prípravy (kurzy, tlačené publikácie).

Prehľad fakúlt s NPS: https://www.scio.sk/nps/fakulty-vs.asp

Stačí kliknúť na názov fakulty v zozname a dozviete sa, aké predmety si vyžaduje, aké termíny skúšok uznáva a či sú na nej skúšky povinné alebo za ne získate nejakú výhodu.

Všetky ďalšie informácie sa dozviete buď na našej stránke: https://www.gphmi.sk/narodne-porovnavacie-skusky-scio  alebo na stránke https://www.scio.sk

AKTUALITY