Národné porovnávacie skúšky SCIO na našej škole

Národné porovnávacie skúšky SCIO na našej škole

Národné porovnávacie skúšky na Gymnáziu P. Horova v Michalovciach

V sobotu  8. februára 2020  sa v priestoroch našej školy konali  Národné porovnávacie skúšky pre žiakov 4. ročníka stredných škôl z Michaloviec, Sobraniec, Trebišova, Humenného a ďalších  miest blízkeho okolia.

Tieto SCIO testy nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie pohovory na vysoké školy. Výsledok môžu žiaci uplatniť na viacerých fakultách, ktoré prihliadajú na tento test.

V druhom termíne si svoje vedomosti  zo všeobecných študijných predpokladov / v slovenčine i češtine /, z matematiky a základov spoločenských vied prišlo  overiť  49 maturantov  .

Tretí termín skúšok prebehne už v sobotu 7. marca 2020.

Milí maturanti! Ak zvažujete, že by ste to skúsili v marcovom termíne, uzávierka prihlášok  je 20. februára 2020.  Konať sa budú testy  : VŠP, OSP, ZSV, MAT a AJ. Testy z minulých skúšok si môžete skúsiť na webe, kde ich nájdete na stiahnutie v PDF. Testy sú  porovnávacie  a viac než približne polovica správne zodpovedaných otázok už znamená nadpriemerný výsledok v porovnaní s ostatnými uchádzačmi o vysokú školu.

Miesta konania  v marci sú : Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov a Žilina.

Prehľad fakúlt, ktoré uznávajú výsledky skúšok, nájdete na:  www.scio.sk/nps/fakulty-vs.

Na marcový termín NPS sa môžete prihlásiť elektronicky na:   www.scio.sk/nps/pr.

Všetkým maturantom, ktorí  NPS budú absolvovať, držíme palce.

 

Mgr. Mária Ďuríková

koordinátor SCIO testovania