Participatívne rozpočty

Participácia mladých

Aj tento rok sa naše Gymnázium Pavla Horova, s podporou Košického samosprávneho kraja, zapojilo do projektu Participatívny rozpočet na stredných školách, ktorý bol spustený minulý rok.

Hlavným cieľom tohto projektu bola podpora participácie a aktívneho občianstva mladých ľudí. Študenti tak majú možnosť priamo sa podieľať na zlepšení prostredia a klímy v škole, keďže je to prostredie, v ktorom trávia pomerne dosť času.

Prostredníctvom tohto projektu môžeme presunúť pozornosť žiakov na verejné dianie tým, že dostanú možnosť rozhodovať a prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia už v útlom veku. Žiaci navrhujú projekty a tým sa snažia zlepšiť prostredie a klímu v škole. Po návrhoch projektov následne vstupujú do fázy hodnotenia. V závere sa víťazné projekty realizujú.

Žiakom sa možnosť zlepšiť prostredie na škole páčila. Aktívne sa zapájali a navrhovali projekty, ktoré potom prezentovali. Následnej vedenie školy vybralo projekty, ktoré postúpia do hlasovania. Postúpili štyri projekty.  Svojimi projektami chceli napríklad pomôcť školskej kapele lepším vybavením a podporiť tak kultúrne a umelecké projekty na škole alebo esteticky skrášliť školu živými stromčekmi.

Víťaznými projektmi sa však stali: Nové mobilné lavičky do prednej záhrady a Interaktívna informačná tabuľa. Lavičky majú byť umiestnené v prednej časti areálu, žiaci by chceli tráviť viac času vonku a na čerstvom vzduchu. Outdoor vyučovanie by tak mohlo byť aktívnejšie využívané na našej škole. Interaktívna informačná tabuľa má zlepšiť informovanosť žiakov, učiteľov a návštev na našej škole. Obsahom tabule bude napríklad  rozmiestnenie tried, suplovanie, rozvrhy a ďalšie často vyhľadávané informácie. Pri realizácii víťazných projektoch zostalo dostatok financií aj na realizáciu tretieho projektu. Prostredníctvom tretieho projektu sme pomohli školskej kapele.

Participatívny rozpočet na školách mal, rovnako ako minulý rok, na našej škole veľký úspech. Žiaci túto možnosť zapájať sa do diania na škole vítajú. Sme radi, že sa aj tento rok projekt na našej škole realizoval a teší nás záujem žiakov.

https://application.decision21.org/gymnazium-pavla-horova-michalovce-kosicky-2022-23