Maturita 2020

Informácie pre výchovných poradcov, rodičov, učiteľov a žiakov

Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským

Informácie_o_maturite_2020_-_gymnáziá_s_VUJ_slovenským_final

Prihláška na maturitnú skúšku 2020

Stiahnite si dokument – prihláška na maturitnú skúšku 2020

PRIHLASKA_MS_2020

Ďalšie dôležité informácie pred písomnými MS 2020

Špecifikácie testov

Špecifikácia testu zo SLJ >>>Specifikacia_testu_VUJ_MS_2018_2019_web_final

Špecifikácia testu z MAT>>>Specifikacia_testu_MAT_MS_2018_2019_web_final

Špecifikácia testu B2 – CUJ>>>Specifikacia_testu_B2_MS_2018_2019_web_final