DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

The Duke of Edinburgh's International Award

Gymnázium Pavla Horova v školskom roku 2019/2020 získalo licenciu pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, takže naši študenti majú po prvýkrát možnosť zúčastniť sa tohto medzinárodného programu a získať prestížnu cenu vojvodu z Edinburghu (DofE).
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch oblastiach: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia, do ktorých sa zapájajú mladí ľudia vo veku 14 – 24 rokov. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj. V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.
Viac informácií, vrátane zoznamu organizácií, nájdete na www.dofe.ska www.intaward.org. Podrobné informácie môžete získať od vedúcich programu na našej škole: Mgr. Tomáš Palovčák, Mgr. Dagmar Herbecová

O programe

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Táto cena poskytuje komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život. Mladí ľudia dostávajú príležitosť naplniť svoj potenciál čo im môže veľmi pomôcť uspieť v živote. Každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia pochádza a táto cena napomáha k príležitosti na dobré vzdelanie. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú cieľavedomejšími, nadobúdajú istotu v rôznych oblastiach, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov, spolupráca a získavajú manažérske zručnosti.

Dlhodobým výsledkom programu je prispenie k spoločnosti s lepšími podmienkami na život v oblastiach ako zamestnanosť, zdravie, spoločenské uplatnenie, dobrovoľníctvo a vzdelávanie.

Do programu sa už počas jeho existencie zapojilo milióny mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE hrá kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z dobrodružnej expedície. V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší profesijný a akademický život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity, ktorá je vysoko oceňovaná.

Ocenenie

Po úspešnom zvládnutí jednej z úrovní programu čaká absolventov BronzováStrieborná, či Zlatá cena v podobe prestížneho certifikátu a odznaku s celosvetovou platnosťou a hodnotou. Atmosféru slávnostného odovzdávania Medzinárodných cien vojvodu z Edinburghu je jedinečným a neopakovateľným zážitkom.  

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je odovzdávaná v slávnostnej atmosfére a z rúk významných osobností, ktoré program podporujú. Vzhľadom k tomu, že program pochádza z Veľkej Británie a jeho zakladateľom je princ Philip, manžel britskej kráľovnej, zlatých ceremónií sa pravidelne zúčastňujú príslušníci britskej kráľovskej rodiny.

Získanie Zlatej, Striebornej či Bronzovej ceny má nielen slávnostný charakter, ale aj hmatateľné výhody. Jednou z najhlavnejších je možnosť uplatnenia certifikátu v rámci prijímacieho konania na niektoré zo svetových univerzít, predovšetkým na tie z anglicky hovoriacich krajín. Úspešné zvládnutie programu môže taktiež zaujať budúceho zamestnávateľa, vzhľadom na to, že samotný certifikát je dokladom tvojej poctivej práce na rozvoji vlastných kompetencií. Zamestnávatelia priamo v Británii uznávajú DofE ako jednu z najdôležitejších mimoškolských aktivít, ktorú hľadajú v životopisoch mladých ľudí pri prijímaní absolventov vysokých škôl.

  • Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: dofe.sk
  • Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: intaward.org

 Program DofE na Gymnáziu P. Horova v Michalovciach

Sme veľmi radi, že Gymnázium P. Horova v Michalovciach dostalo príležitosť predstaviť a priniesť tento program svojim študentom. V roku 2019 sa naše gymnázium stalo Miestnym centrom DofE, a sme veľmi radi, že po úspešnom získaní licencie a absolvovaní povinných školení poskytujeme tento prestížny program našim študentom.

V školskom roku 2019/2020 sa do programu Dofe – bronzová úroveň, zapojilo 8 študentov z 2., 3. a 4. ročníka, venovali sa trom oblastiam –  rozvoj talentu, šport a dobrovoľníctvo. (A. Makeľová, F. Janošo, J. Benková, L. Vargovičová, N. Paulová, N. Semjanová a P. Makšimová).  J. Uchaľ získal striebornú úroveň.

V školskom roku 2020/2021 získalo bronzovú úroveň ďalších 8 žiakov: M. Miša, M. Tomovčík, Daniela a Diana Bežovské, T. Sotáková, N. Kalaninová, J. Žeňuchová a L. Eľková.

Náš DofE koordinačný tím:

Dagmar Herbecová, herbecovadag@azet.sk

Tomáš Palovčák, t.palovcak@gmail.com

Iveta Valisková, ivaliskova@zoznam.sk

Lucián Gonda, gondaluc@gmail.com