Denný IT Tábor na GPH

O TÁBORE

Každoročne naša škola organizuje záverom letných prázdnin pre deti základných škôl týždeň v dennom IT tábore.

Tábor sa koná v posledný augustový týždeň, kedy sú už deti a ich rodičia vyčerpaní vo vymýšľaní programu na prázdniny. Tábor sa realizuje v budove školy, v jej učebniach informatiky, na školskom dvore, v telocvični a v parku pri škole. Vlastne, celá škola patrí deťom a ožíva ich vravou.

Pozrite si fotogalériu z IT tábora 2017 >>>>>

Pozrite si naše IT správy z posledného IT tábora:

AKTIVITY PRE DETI

Program IT Tábora je pre deti vždy nabitý. Učíme sa programovať roboty LEGO® MINDSTORMS®. Oboznamujeme sa zo základmi programovacieho jazyka Python, vytvárame aplikácie pre operačný systém Android. Samozrejme nám nechýba ani kreativita, a preto sa stávame grafickými dizajnérmi.

V chémii odhaľujeme tajomstvá sopky, skúmame rôzne fyzikálne javy modernými meraniami, či zmiešavame chemikálie. Biológia nás zaujme skúmaním buniek, fyzika zas ako funguje pohon áut na „vodu“. Pomocou GPS hľadáme geokešky v populárnej svetovej hre Geocaching, športujeme v telocvični a na školskom dvore a zúčastníme sa na ping-pongovom turnaji. Samozrejme, všetky tieto aktivity prinesú verejnosti IT správy, na ktorých pracuje mladá redakčná rada IT Tábora.

DENNÝ IT TÁBOR 2018

KEDY A KDE?

Od 27. – 31. 8. 2018 na Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce. Program je zabezpečený od 7.45 do 15.30 hod.

KTO?

Žiaci 3. až 9. ročníka základných škôl.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Svoje deti môžete prihlasovať prostredníctvom stránky: PRIHLÁŠKA NA IT TÁBOR .

POPLATOK A ÚHRADA

Prihlásenie a úhrada poplatku do 3. 7. 2018
IBAN: SK14 0200 0000 0018 6402 0759 Do správy pre prijímateľa vložte: „IT tábor, meno a priezvisko dieťaťa“. Limit: 60 nádejných budúcich programátorov a vedcov Poplatok: 40€, (9€ na deň plus poplatok za tričká). V poplatku je zahrnuté kompletné stravovanie počas tábora (desiata, obed, olovrant, pitný režim, táborové tričká, materiál na odborné a voľnočasové aktivity atď.)

Prehlásenie rodiča>>>

KONTAKT

RNDr. Mária Spišáková,
e-mail: gph@gphmi.sk
telefón: 056 – 64 230 97
Adresa: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce