Denný IT tábor GPH 2021

Aj tento rok sme na konci augusta organizovali denný IT tábor pre žiakov základných škôl. Bol to už 9. ročník tohto vydareného podujatia. Tento krát sme privítali 55 žiakov zo základných škôl a osemročných gymnázií vo veku od 10 do 14 rokov. Žiaci mali bohatý a zaujímavý program. Učili sa programovať v jazyku Python, v jazyku Schratch, pracovali s Microbytmi, Lego robotmi a Arduinami. Najstarší žiaci sa naučili aj vytvárať UTP káble. Vytvorili sme si kľúčenky v 3D editore a potom sme ich žiakom vytlačili. Nechýbali ani tvorivé ktivity, ko je farbenie tričiek a kreslenie vo vektorom grafickom editore. Každý deň deti športovali. Buď hrali futbal, upravený volejbal, basketbal alebo stolný tenis. Tu na nich dohliadal pán Palovčák.

Vo štvrtok sme boli na výlete – turistike na Senderove nad Zemplínskou šíravou. Odtiaľ deti prešli na Vinné jazero, kde sa hrali a kde po nich prišiel autobus. Turistický výlet organizačne zastrešoval pán profesor Sibal.

Deti sa pozreli aj do laboratorií fyziky a biológie, kde naši vyučujúci mali pre nich pripravený program, buď pokusy a pozorovania z fyziky a merania a štúdium ľudského tela v biológii. Tieto aktivity zastrešovali profesori pani Kunčová, pán Hajdanka a pani Hájniková.

Z celého IT tábora sme pripravovali krátky zostrih, ktorý si môžete pozrieť na: https://youtu.be/tvfc2A_AW5k

Počas celého tábora ich sprevádzali animátori, žiaci našej školy: Beáta Kasincová, Rebeca Sabová, Adrian Vlčák, Miška Kolesárová, Adriana Kováčová, Marek Minďár, Filip Stanko, Matúš Novák, Soňa Spišáková, Svätoslav Holonič, Filip Janošo,  Martin Vaško, Ľubo Jurčišin, Tomáš Suč a Jana Mária Žeňuchová.

Ich práca a pomoc na tábore je neoceniteľná. Pracujú ako lektori alebo animátori, starajú sa o deti počas prestávok, sprevádzajú ich na aktivity a obed, robia im program počas prestávok.

Deťom naše pani kuchárky pripravovali desiatu, obed aj olovrant a varili dobrý čajík.

Veríme, že všetci boli s táborom spokojní, že sa dobre cítili a niečo naučili a hlavne užitočne strávili posledný týždeň pred nástupom do školy.

Budeme radi, ak sa s deťmi uvidíme znova o rok.

Dovidenia

Mária Spišáková, vedúca IT tábora